Cách viết bài thuyết trình tiếng Anh chuẩn và gây ấn tượng

2023-10-10 14:53:38

Trong quá trình học tập, có rất nhiều lúc chúng ta cần phải chuẩn bị bài thuyết trình tiếng Anh về một vấn đề nào đó để nói trước đám đông. Vậy, đâu là cách viết bài thuyết trình tiếng Anh chuẩn và gây ấn tượng? Hãy cùng tìm lời giải đáp qua bài viết dưới đây.

Cấu trúc cơ bản của một bài thuyết trình tiếng Anh

Có thể nói, một bài thuyết trình có cấu trúc đơn giản và hợp lý sẽ giúp người nghe dễ dàng nắm bắt thông tin hơn. Ngoài ra, cấu trúc của bài thuyết trình tiếng Anh cũng thể hiện bạn có chuyên nghiệp hay không. Dưới đây là cấu trúc lý tưởng cho một bài thuyết trình tiếng Anh để các bạn có thể tham khảo.

thuyết trình tiếng anh

Cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh

Phần chào hỏi

Trước tiên, lời chào mở đầu bài thuyết trình là nội dung bắt buộc cần phải có. Tùy thuộc vào đối tượng nghe mà bạn sẽ lựa chọn lời chào hỏi và giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho phù hợp với ngữ cảnh. Cụ thể, nếu trong môi trường làm việc chuyên nghiệp thì lời chào cần lịch sự, trang trọng còn  trong môi trường thuyết trình thông thường thì có thể sử dụng những lời chào đơn giản.

Ví dụ:

 • Good morning ladies and gentlemen! – Xin chào các quý bà và quý ông/bà (dùng cho buổi sáng)
 • Good afternoon, everybody - Chào buổi chiều mọi người
 • Hi, everyone – Xin chào các bạn.

Phần giới thiệu

Phần giới thiệu là phần giúp bạn tạo ấn tượng đầu tiên đến mọi người. Nếu phần giới thiệu hay và hấp dẫn sẽ khiến nhiều người hứng thú và thu hút người nghe hơn. Đặc biệt, bạn cần có chào mừng những người tham dự buổi thuyết trình của bạn. Như thế sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp và lịch sư của ban dành cho buổi thuyết trình.

Ví dụ: 

 • First of all, let me thank you all for coming here today (Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn vì mọi người đã đến đây hôm nay)
 • Thank you for coming today... (Cảm ơn các bạn đã có mặt hôm nay...)
 • On behalf of..., I’d like to welcome you today... (Thay mặt..., tôi rất hân hạnh được chào đón bạn ngày hôm nay....)
 • Hi everyone. I’m... I’m glad to be here with you today (Chào mọi người. Tôi là... Tôi rất vui khi được ở đây cùng bạn ngày hôm nay)

Giới thiệu bản thân (Introduce yourself)

Phần giới thiệu bản thân cũng nên ngắn gọn, nhưng vẫn sẽ có đầy đủ thông tin cần thiết về bản thân. Bạn sẽ tự giới thiệu bản thân đến mọi người như: tên, chức danh,…Khi giới thiệu bản thân bạn cần có sự tự tin và có tính hấp dẫn trong câu nói. Như thế sẽ giúp ban truyền năng lượng vào bài thuyết trình của mình và người nghe.

Ví dụ: 

 • For those of you who don’t know me, my name is (Cho những ai chưa biết tôi, tên tôi là…)
 • I am here in my function as the Head of... (Tôi ở đây với cương vị là một người đứng đầu của…)
 • Hi, everyone, I’m Tuan (Chào mọi người, tôi là Tuấn)
 • Let me introduce myself, my name is …, member of group 1 (Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là…, là thành viên của nhóm 1)
 • Let me briefly introduce myself. My name is Tuan... (Tôi xin được giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình. Tên tôi là Tuấn...)

Giới thiệu chủ đề thuyết trình (Say what the topic is)

Cho dù những người đang tham dự đã biết chủ đề thuyết trình của bạn hay chưa thì vẫn cần đề cập đến chủ đề thuyết trình trong phần giới thiệu này. Bạn cần giới thiêu chủ đề thuyết trình một cách  khéo léo và hấp dẫn, như thế sẽ gây tò mò và hứng thú cho những người tham gia.

Ví dụ:

 • I am going to talk today about…(Hôm nay tôi sẽ nói về)
 • I plan to say a few words about… (Tôi dự định nói vài lời về…)
 • Today I am here to present to you... (Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)
 • I would like to present to you…(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
 • I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)
 • The purpose of my presentation is… (Mục đích bài thuyết trình của tôi là…)
 • I am delighted to be here today to tell you about… (Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

Giới thiệu dàn ý bài thuyết trình (Presentation outline)

Hãy tóm tắt sơ lược về nội dung bài thuyết trình để người nghe nắm bắt dễ dàng hơn.

Ví dụ: 

 • My presentation is divided into...parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành...phần.)
 • My presentation is in three parts (Bài thuyết trình của tôi có ba phần)
 • My talk will be in three parts (Bài nói của tôi gồm 3 phần)
 • Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng…)
 • In the first part… (Phần đầu là…)
 • Then in the second part… (Sau đó tại phần giữa…)
 • Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi sẽ nói về…)
 • To start with….Then….Next…. Finally…. (Để bắt đầu…. Sau đó…. Tiếp đến….Cuối cùng….)
 • I’ll start with…then…next…finally… (Tôi bắt đầu với…sau đó là…tiếp theo đến…cuối cùng là…)
 • Next ,… (tiếp theo) and finally… (cuối cùng)

Phần nội dung chính

Đây chính là phần quan trọng và chiếm dung lượng lớn nhất trong bài thuyết trình tiếng Anh của bạn. Trong phần nội dung chính, bạn cần trình bày chi tiết, rõ ràng, cụ thể, có thể dùng các hình ảnh, biểu đồ, ví dụ minh họa để làm rõ các luận điểm của bài thuyết trình.

thuyết trình tiếng anh

Phần nội dung chính bài thuyết trình tiếng Anh

Trình bày nội dung chính

 • As I said at the beginning…(Như tôi đã nói lúc đầu…)
 • To begin with… (Hãy bắt đầu với…)
 • So, first… (Vì vậy, đầu tiên là…)
 • The first point I would like to address is… (Điểm đầu tiên tôi muốn giải quyết là… )
 • Firstly/First of all, let me begin by… (Trước tiên/Trước hết, tôi sẽ bắt đầu bài thuyết trình bằng cách…)
 • As you remember, we are concerned with…(Như quý vị cũng biết, chúng ta đang quan tâm đến…)
 • Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…)
 • Now I want to describe… (Bây giờ tôi muốn miêu tả về…)
 • This ties in with my original statement… (Điều này trong quan hệ với tuyên bố ban đầu của tôi…)
 • So, we can see that… (Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng…)

Chuyển sang vấn đề khác

Chúng ta cần kết hợp những câu chuyển ý để làm cho bài thuyết trình liền mạnh hơn.

 • Let’s turn to the next issue (Hãy đến với vấn đề tiếp theo)
 • Another important aspect to consider is… (Một khía cạnh quan trọng khác cần xem xét là…)
 • This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…)
 • In addition to that… (Thêm vào đó…)
 • I’d now like to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…)

Giới thiệu biểu đồ, hình ảnh

Khi thuyết trình, bạn nên chèn những hình ảnh minh họa vào bài. Hình ảnh sẽ làm cho bài thuyết trình sinh động và người nghe dễ hình dung hơn. Dưới đây là một số câu dẫn dắt hình ảnh:

 • Take a look at this (Hãy xem cái này)
 • This graph shows you… (Đồ thị này cho thấy…)
 • Let’s look at the image which shows… (Hãy nhìn vào hình ảnh để thấy…)
 • If you look at this, you will see… (Nếu bạn nhìn vào đây, bạn sẽ thấy…)
 • This chart illustrates the figures… (Biểu đồ này minh hoạ các số liệu…)
 • First, let me quickly explain the graph (Đầu tiên, để tôi giải thích nhanh về biểu đồ)
 • This graph gives you a breakdown of… (Biểu đồ này cung cấp cho bạn bảng phân tích về…)

Thu hút người nghe

Bên cạnh đó, bạn cũng cần những câu để thu hút người nghe vào bài thuyết trình tiếng Anh của mình. Ban có thể tham khảo một số câu dưới đây:

 • Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về…)
 • This leads me to my next point… (Điều này dẫn tôi đến vấn đề tiếp theo…)
 • You may want to write this next part down. (Bạn có thể muốn ghi chép phần tiếp theo)
 • I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ nói cho bạn về một bí mật…)
 • Here’s what’s most important about this for you (Đây là phần quan trọng nhất dành cho bạn)
 • Why you need to know about… (Tại sao bạn nên biết về…)
 • Let me bottom-line this for you (Hãy để tôi gạch dưới điều này cho bạn)
 • You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa, thì…)
 • That’s all I have to say about… (Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về…)

Phần kết luận

Trong phần này, bạn cần tóm tắt lại chủ đề và nội dung chính trong bài thuyết trình. Việc này sẽ giúp bài thuyết trình của bạn có tính logic hơn. Bên cạnh đó, người nghe cũng có thể hệ thống lại các thông tin mà bạn vừa cung cấp. Lưu ý, đừng quên cảm ơn khán giả và mời đặt câu hỏi để làm rõ các thắc mắc xung quanh bài thuyết trình của bạn nhé!

 • To conclude… (Để kết luận…)
 • In conclusion… (Kết luận…)
 • To summarise, I… (Tóm lại, tôi…)
 • Now, to sum up… (Bây giờ, để tổng hợp…)
 • That’s all I want to say about… Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…
 • Well, that’s about it for now. We’ve covered… (Vâng, giờ là phần kết luận. Chúng ta đã đề cập đến…)
 • Now, to sum up… (Bây giờ, để tổng hợp…)
 • So let me summarize/ recap what I’ve said (Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày)

Các kỹ năng cần rèn luyện để xây dựng bài thuyết trình tiếng Anh hiệu quả

Trước khi xây dựng một bài thuyết trình, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung bài thuyết trình và tìm hiểu những tài liệu tiếng Anh liên quan đến chủ đề đó. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn để có thể rèn luyện thêm các kỹ năng giúp thuyết trình hay hơn và tự tin hơn thông qua sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên khoa ngôn ngữ Anh của trường.

các kỹ năng cần rèn luyện để xây dựng bài thuyết trình tiếng anh hiệu quả

Các kỹ năng cần rèn luyện để xây dựng bài thuyết trình tiếng Anh hiệu quả

Các kỹ năng cần rèn luyện để xây dựng bài thuyết trình tiếng Anh hiệu quả như sau:

Kỹ năng phát âm, sử dụng từ ngữ: Giao tiếp tự tin, lưu loát, phát âm chuẩn và rõ ràng chính là kỹ năng của một người thuyết trình giỏi. Bên cạnh đó, thuyết trình tiếng Anh cũng yêu cầu các bạn phải có vốn từ nhất định, biết cách sử dụng từ ngữ phù hợp, đánh trọng âm tiếng Anh nhấn nhá vào trong từng trường hợp cụ thể sẽ giúp cho người nghe đánh giá bạn tốt hơn trong mắt họ. 

Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể: Thực tế cho thấy, thuyết trình tiếng Anh không chỉ là việc giao tiếp, truyền đạt thông tin qua ngôn ngữ nói mà cả ngôn ngữ cơ thể như ánh mắt, động tác tay,…cũng có ảnh hưởng nhất định đến bài thuyết trình của bạn. Chính vì thế, một người biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể sẽ dễ dàng thu hút người nghe hơn rất nhiều.

Kỹ năng tư duy phản biện: Việc giao lưu với khán giả trong quá trình thuyết trình sẽ giúp bài thuyết trình của bạn có tính liên kết hơn. Do đó, hãy trang bị kỹ năng tư duy phản biện cho bản thân để có thể ứng xử tốt trong mọi tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, kỹ năng này cũng giúp các bạn xây dựng nội dung bài thuyết trình tiếng Anh toàn diện và hoàn hảo hơn.

Cách viết bài thuyết trình tiếng Anh chuẩn và gây ấn tượng

Cách viết bài thuyết trình tiếng Anh chuẩn và gây ấn tượng

Cách viết bài thuyết trình tiếng Anh chuẩn và gây ấn tượng

>>Xem thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Anh Đơn Giản Nhất

Thực tế, không có một quy chuẩn cụ thể nào về cách viết một bài thuyết trình tiếng Anh cả. Những diễn giả giỏi luôn có cách xây dựng bái thuyết trình mang phong cách của riêng mình. Tuy nhiên về cơ bản, một bài thuyết trình tiếng Anh chuẩn luôn được xây dựng từ những bước như sau:

Bước 1: Thu thập và phân tích thông tin sử dụng trong bài thuyết trình

Trước tiên, bạn cần xác định rõ chủ đề chính của bài thuyết trình. Sau đó, tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến chủ đề cần tìm. Lưu ý, bạn cần phân tích tài liệu để chọn lọc thông tin có thể sử dụng cho bài thuyết trình của mình. Cần đảm bảo nguồn thông tin đó là chính xác và phù hợp với người nghe cũng như hoàn cảnh thuyết trình.

Ví dụ: đối tượng bài thuyết trình tiếng Anh của bạn là các bạn học sinh cấp III chưa có nhiều hiểu biết về chứng khoán. Nếu trong bài thuyết trình, bạn liên tục lấy các ví dụ trong lĩnh vực này để chứng minh cho luận điểm của mình thì sẽ khiến người nghe khó có thể nắm bắt được nội dung bạn đang nói đến.

Bước 2: Lên dàn ý cho bài thuyết trình

Sau khi đã thu thập đủ thông tin cần thiết, bạn hãy lên dàn ý cho bài thuyết trình tiếng Anh theo cấu trúc cơ bản mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên. Trong dàn ý, bạn cần ghi rõ từng luận điểm và ví dụ đi kèm để dễ dàng hệ thống lại nội dung bài thuyết trình. Sau đó, hãy kiểm tra và chỉnh sửa cho bài thuyết trình có tính logic hơn.

Bước 3: Trình bày chi tiết bài thuyết trình và thực hành buổi nói

Không phải ai sinh ra cũng đã là một diễn giả giỏi và chỉ cần nhìn qua chủ đề là có thể thuyết trình hoàn hảo. Chính vì vậy, sau khi hoàn thiện nội dung bài thuyết trình, các bạn nên dành thêm thời gian để thực hành nói nhé! Việc luyện tập trình bày chi tiết trước khi thuyết trình chính thức sẽ giúp bạn thuyết trình trôi chảy hơn nhiều đó. Ngoài ra, nếu có vấn đề gì xảy ra thì bạn có thể tìm cách khắc phục ngay lập tức.

Bí quyết để có được bài thuyết trình tiếng Anh thành công

Bí quyết để có được bài thuyết trình tiếng Anh thành công

Bí quyết để có được bài thuyết trình tiếng Anh thành công

Để có một bài thuyết trình tiếng Anh thành công, không chỉ dừng lại ở học tốt tiếng Anh mà bạn còn phải tuân theo một số quy tắc. Hãy cùng Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn tìm hiểu về những quy tắc đó ngay dưới đây:

Thuyết trình đơn giản: Một trong những bí quyết giúp bài thuyết trình thành công là càng đơn giản càng hiệu quả. Trong bài thuyết trình tiếng Anh, bạn nên sử dụng những mẫu câu thông dụng, cụm từ gần gũi, dễ hiểu với người nghe. Đặc biệt, hạn chế việc nói dài dòng, lan man mà hãy phân tích cụ thể vào vấn đề.

Thuyết trình tự tin, không ngắc ngứ: Không phải ai cũng có khả năng nói lưu loát giữa đám đông, tuy nhiên bạn hãy hạn chế việc ngắc ngứ trong bài thuyết trình tiếng Anh của mình. Đặc biệt là khi bạn đang cần thuyết phục người nghe thực hiện một kế hoạch, một dự án nào đấy. Chính việc ngắc ngứ sẽ tạo cảm giác khó chịu và không đáng tin cậy cho đối tượng nghe.

Có sự tương tác với người nghe: Dù bài thuyết trình tiếng Anh của bạn ngắn hay dài cũng luôn cần có sự tương tác với người nghe. Đặt câu hỏi về phía khán giả cũng là một điều cần thiết. Bạn đừng nên tập trung quá vào bài nói của mình mà bỏ quên mất khán giả. Chỉ cần một vài cử chỉ pha trò nhỏ thôi cũng giúp gắn kết hơn giữa người thuyết trình và khán giả đó.

Không dùng tiếng lóng: Để bài thuyết trình trở nên chuyên nghiệp, bạn tuyệt đối không nên dùng tiếng lóng. Từ lóng tiếng Anh chỉ phù hợp trong giao tiếp hàng ngày hoặc những bài thuyết trình tạo không khí mà thôi. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn dùng từ lóng thì hãy đảm bảo nghĩa của từ đó phù hợp với bài thuyết trình của mình.

Trên đây là cách viết bài thuyết trình tiếng Anh chuẩn và gây ấn tượng mà các bạn có thể tham khảo. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn sẽ có những bài thuyết trình thành công, tạo ra bước đột phá trong học tập cũng như trong công việc trong tương lai.

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

Tại sao các bạn trẻ lựa chọn Ngành ngôn ngữ Anh tại SIC?

Chắc có lẽ chúng ta không cần phải nói nhiều về tầm quan trọng của tiếng Anh trong xã hội hiện nay. Việc thành thạo tiếng Anh là một trong những yếu tố quyết định không thể thiếu đối với mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp. Ngành Ngôn ngữ Anh mang lại nhiều cơ hội việc làm trên khắp các lĩnh vực với mức lương mà nhiều người ao ước. Vậy “Tại sao các bạn trẻ lựa chọn ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn?”. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! 

9 Website Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc Hữu Ích

Rất nhiều người chọn lựa phương pháp cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình qua các trang web tiếng Anh miễn phí. Dưới đây là danh sách các website học tiếng Anh cho người mất gốc vô cùng hữu ích, các bạn cùng tham khảo nhé!

Chứng Chỉ Tiếng Anh Phổ Biến Ở Việt Nam

Bạn cần chứng minh khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình thông qua các chứng chỉ tiếng Anh. Vậy chứng chỉ tiếng Anh phổ biến ở Việt Nam là những loại nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh

Một đoạn văn tiếng Anh đạt yêu cầu không chỉ cần đúng ngữ pháp, câu từ mà còn phải diễn đạt đúng ý người viết. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu cách viết đoạn văn tiếng Anh chuẩn nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp tại nhà hiệu quả nhất

Giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng đối với người học tiếng Anh. Dưới đây là tổng hợp những bí quyết, lộ trình học tiếng Anh giao tiếp tại nhà hiệu quả nhất sẽ mang đến động lực cũng như giúp bạn nâng cao ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng tiếng Anh khác.

[Góc giải đáp] Nên học Ngôn ngữ Anh hay Sư phạm Anh?

Trong thời đại toàn câu hóa, ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh là hai ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm. Vậy nên học Ngôn ngữ Anh hay Sư phạm Anh? Hai ngành có gì khác nhau? Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành học và có lựa chọn phù hợp, dưới đây chúng tôi sẽ phân tích, giúp bạn giải tỏa nỗi băn khoăn, cùng theo dõi ngay nhé!

Hình Thức Xét Tuyển Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tại SIC

Ngôn ngữ Anh mang lại rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ có mong muốn làm việc tại môi trường kinh tế hội nhập với các doanh nghiệp đến từ nước ngoài. Hiện nay, có rất nhiều trường đào tạo ngành ngôn ngữ “hot” này. Hãy cùng tham khảo hình thức xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh và các ưu đãi dành cho tân sinh viên khi nhập học tại SIC ở bên dưới nhé!

Học ngành Ngôn ngữ Anh làm giáo viên được không?

Trong tình hình kinh tế hội nhập mở cửa, việc làm trái ngành học không còn quá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, khi theo học ngành Ngôn ngữ Anh, câu hỏi “Học Ngôn ngữ Anh có làm giáo viên được không?” đang là vẫn đề thắc mắc khá lớn của sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải đáp toàn bộ thắc mắc của các bạn!

Bật mí: Những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh

Trong xu thế hội nhập toàn cầu như hiện nay, việc học thêm các ngôn ngữ khác đặc biệt là tiếng Anh sẽ tạo thêm nhiều sự tự do hơn khi lựa chọn công việc của mỗi người. Tuy nhiên, rất nhiều bạn trẻ vẫn chưa biết cách học tiếng Anh như thế nào cho thật hiệu quả. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh cho sinh viên năm nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Top Các Trường Xét Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tốt Nhất Năm 2024

Có những trường nào xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh? Dưới đây là top các trường xét học bạ ngành ngôn ngữ Anh tốt nhất 2024 để các sỹ tử có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.