THÔNG TƯ NỘI BỘ

THÔNG TƯ NỘI BỘ


Thông báo lịch thi Học kỳ 3 năm học 2021-2022 Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn
Thông báo lịch thi Học kỳ 3 năm học 2021-2022 Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn

Thông báo lịch thi Học kỳ 3 năm học 2021-2022 Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn

Điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại trụ sở chính
Điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại trụ sở...

Các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại trụ sở chính (69 Đoàn Hữu Trưng, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và...

Phiếu đăng ký xét tuyển Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn
Phiếu đăng ký xét tuyển Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn

Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn tuyển sinh năm 2023 khối ngành hướng dẫn du lịch, ngành ngôn ngữ Anh, ngành ngôn ngữ Nhật, ngành ngôn ngữ...

Tài liệu Học tập và Giảng dạy một số môn học chung trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Chính quy
Tài liệu Học tập và Giảng dạy một số môn học chung trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Chính...

Tài liệu Học tập và Giảng dạy một số môn học chung trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Chính quy

Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng
Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng

Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng

Thông tư Chương trình môn học Tin học trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng
Thông tư Chương trình môn học Tin học trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao...

Thông tư Chương trình môn học Tin học trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng

Thông tư Chương trình môn học Pháp luật trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng
Thông tư Chương trình môn học Pháp luật trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao...

Thông tư Chương trình môn học Pháp luật trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng

Thông tư Chương trình môn học Giáo dục Thể chất trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng
Thông tư Chương trình môn học Giáo dục Thể chất trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao...

Thông tư Chương trình môn học Giáo dục Thể chất trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng

Thông tư Chương trình môn học Giáo dục chính trị trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng
Thông tư Chương trình môn học Giáo dục chính trị trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao...

Thông tư Chương trình môn học Giáo dục chính trị trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, theo niên chế hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận Tốt nghiệp
Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, theo niên chế...

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, theo niên chế hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận...

Hiển thị #
Trang 1 of 2 (16 items)