Liên Từ Trong Tiếng Anh - Khái Niệm Và Cách Sử Dụng

2024-01-23 11:44:52

Liên từ trong tiếng Anh là một trong những chủ điểm ngữ pháp thường xuyên được sử dụng. Đúng như tên gọi của mình, liên từ có chức năng dùng để liên kết các cụm từ, các câu và các đoạn văn. Bài viết dưới đây Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể về các loại liên từ cũng như ví dụ cụ thể để bạn học sâu nhớ lâu chúng nhé!

1. Khái niệm liên từ (Conjunctions)

Liên từ trong tiếng Anh (Conjunctions) là từ vựng được sử dụng để liên kết 2 từ, cụm từ hoặc mệnh đề lại với nhau.

Ví dụ: I like cooking and eating, but I don’t like washing dishes afterward.

liên từ trong tiếng anh

Khái niệm liên từ (Conjunctions)

Các liên từ cho phép bạn tạo thành các câu phức tạp, tránh bị lẫn lộn nhiều câu ngắn. Tuy nhiên, bạn cần nhớ đảm bảo các từ, cụm từ được nối bởi liên từ phải có cùng cấu trúc.

Ví dụ :

  • Câu sai: "I work quickly and careful" (Tôi làm việc nhanh chóng và cẩn thận)
  • Câu đúng: "I work quickly and carefully" (hai từ được liên kết với từ "and" đều là trạng từ chứ không phải một trạng từ và một tính từ như ở câu sai).

2. Các loại liên từ

Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)

Liên từ kết hợp cho phép bạn nối các từ, cụm từ và mệnh đề có thứ hạng ngữ pháp ngang nhau trong một câu.

Các liên từ kết hợp phổ biến nhất là: for, and, nor, but, or, yet, so. Bạn có thể nhớ bằng cách ghi nhớ các chữ cái đầu của chúng tạo thành "FANBOYS".

For: Giải thích lý do hoặc mục đích (dùng giống because).

- Ví dụ: I do morning exercise every day, for I want to keep fit (Tôi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày, vì tôi muốn giữ dáng).

- Lưu ý: Khi hoạt động như một liên từ, for chỉ đứng ở giữa câu, sau for phải sử dụng một mệnh đề và trước for phải có dấu phẩy (,).

And: Thêm (bổ sung) một thứ vào một thứ khác.

- Ví dụ: I do morning exercise every day to keep fit and relax (Tôi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày để giữ dáng và thư giãn).

Nor: Dùng để bổ sung một ý phủ định vào ý phủ định đã được nêu trước đó.

- Ví dụ: Ví dụ: I don’t like biscuits nor candies (Tôi không thích bánh quy mà cũng không thích kẹo).

But: Dùng để diễn tả sự đối lập, ngược nghĩa.

- Ví dụ: He works quickly but accurately (Anh ấy làm việc nhanh nhưng chính xác).

Or: Dùng để trình bày thêm một lựa chọn khác.

- Ví dụ: You can play games or watch TV (Bạn có thể chơi trò chơi hoặc xem TV).

Yet: Dùng để giới thiệu một ý ngược lại so với ý trước đó (tương tự but).

- Ví du: I took a book with me on my holiday, yet I didn’t read a single page (Tôi cầm theo một cuốn sách vào kỳ nghỉ của tôi, nhưng tôi đã không đọc một trang duy nhất).

So: Dùng để nói về một kết quả hoặc một ảnh hưởng của hành động/sự việc được nhắc đến trước đó.

- Ví dụ: He is very hard working, so he deserves it (Anh ấy rất chăm chỉ nên anh ấy xứng đáng điều đó).

liên từ trong tiếng an

Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)

>>Xem thêm: Lộ Trình Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

Lưu ý khi sử dụng dấu phẩy vớit liên từ kết hợp:

  • Nếu liên từ được dùng để kết nối 2 cụm từ (câu không hoàn chỉnh) hoặc từ (trong danh sách liệt kê) thì không cần dùng dấu phẩy (,);
  • Khi liệt kê từ 3 đơn vị trở lên, ta dùng dấu phẩy ở giữa các đơn vị trước; với đơn vị cuối cùng ta có thể dùng hoặc không dùng dấu phẩy;
  • Nếu liên từ kết hợp được dùng để liên kết 2 mệnh đề độc lập (mệnh đề có thể đứng riêng như một câu) thì giữa hai mệnh đề phải sử dụng dấu phẩy (,).

Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)

Liên từ tương quan là những cặp từ dùng để nối các từ, cụm từ, mệnh đề. Chúng luôn đi thành cặp và không thể tách rời. Ví dụ như: either...or..., not only...but also..., both...and..., neither...nor...,…

Both…and (cả...và): dùng để diễn tả lựa chọn kép.

- Ví dụ: Both me and my friends like trekking (Cả tôi và bạn bè đều thích đi bộ đường trường).

Either…or (hoặc...hoặc): dùng để diễn tả sự lựa chọn.

- Ví dụ: I want either the pizza or the sandwich (Tôi muốn cả pizza lẫn bánh sandwich).

As…as (bằng, như): dùng để so sánh ngang bằng.

- Ví dụ: Bowling isn’t as fun as soccer (Bowling không phải là thú vị như đá banh).

Neither...nor (không...cũng không): dùng để diễn tả phủ định kép.

- Ví dụ: He likes neither pizza nor chicken. (Cậu ấy không thích pizza cũng không thích thịt gà.)

Whether…or (liệu có...hay không): dùng để diễn tả nghi vấn giữa 2 đối tượng.

- Ví dụ: I haven’t decided whether to eat chicken or steak for dinner (Tôi vẫn chưa quyết định được mình nên ăn thịt gà hay bít tết cho bữa tối).

Rather…than (hơn là...thay vì): dùng để diễn tả lựa chọn.

- Ví dụ: She’d rather play the drums than sing (Cô ấy thích chơi trống hơn là hát).

Not only…but also (không chỉ...mà còn): dùng để diễn tả lựa chọn kép.

- Ví dụ: I like playing not only soccer but also volleyball (Tôi thích chơi không chỉ bóng đá mà cả bóng chuyền nữa).

No sooner…than (vừa mới...thì đã): dùng để diễn tả quan hệ thời gian.

- Ví dụ: No sooner had they come to the station than the train left (Họ vừa mới đến ga thì tàu chạy).

Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

Liên từ phụ thuộc dùng để bắt đầu mệnh đề phụ thuộc, gắn kết mệnh đề này vào mệnh đề chính trong câu. Nó báo hiệu mối quan hệ nguyên nhân - kết quả, sự tương phản hoặc một số loại quan hệ khác.

liên từ trong tiếng anh

Liên từ phụ thuộc trong tiếng Anh (Subordinating)

>>Xem thêm: Cách Sắp Xếp Từ Tiếng Anh Trong Câu

Các liên từ phụ thuộc phổ biến có thể kể đến là: 

When (khi): dùng để diễn tả quan hệ thời gian.

- Ví dụ: When he saw me, he smiled (Khi thấy tôi, anh ấy mỉm cười).

Where (ở đâu): dùng để diễn tả quan hệ về địa điểm.

- Ví dụ: I don’t know where he could go (Tôi không biết anh ấy có thể đi đâu).

While (trong khi, nhưng): dùng để diễn tả quan hệ thời gian; hoặc sự ngược nghĩa giữa 2 mệnh đề(= WHEREAS)

- Ví dụ: While I was in Korea, I ate a lot of kimchi (Khi tôi còn ở Hàn Quốc, tôi đã ăn rất nhiều kimchi).

Until (cho đến khi): dùng để diễn tả quan hệ thời gian, thường dùng với câu phủ định.

- Ví dụ: He will stay with us until the the weekend (Anh ấy sẽ ở với chúng tôi cho tới cuối tuần)

Once (một khi): dùng để diễn tả ràng buộc về thời gian.

- ví dụ: Once you’ve tried it, you cannot stop (Một khi bạn đã thử nó, bạn không thể dừng lại).

Now that (vì giờ đây): dùng để diễn tả quan hệ nhân quả theo thời gian.

- Ví dụ: Now that I am over 18 years old, I could donate blood (Vì giờ đây tôi đã đủ 18 tuổi, tôi đã có thể hiến máu).

So that / In order that (để): dùng để diễn tả mục đích.

- Ví dụ: She is too young so that she cannot smoke (Cô ấy còn quá trẻ để có thể hút thuốc).

After / Before (sau/trước khi): dùng để thể hiện mối quan hệ liên quan đến thời gian trước hoặc sau của một sự việc, hành động.

- Ví dụ: He watches TV after he finishes his work (Anh ấy xem TV sau khi hoàn thành công việc của mình).

Although / though / even though (mặc dù): dùng để biểu thị hai hành động trái ngược nhau về mặt logic.

- Ví dụ: Despite his old age, he goes jogging every morning (Mặc dù tuổi già, ông ấy đi chạy bộ mỗi sáng).

- Lưu ý: Although / though / even though dùng với mệnh đề, ngoài ra còn có thể dùng despite và in spite of + phrase, despite the fact that và in spite of the fact that + clause để diễn đạt ý tương đương.

As (Ngay khi): dùng để diễn tả hai hành động cùng xảy ra.

- Ví dụ: As this is your first time, you did a really good job (Ngay khi đây là lần đầu tiên nhưng bạn đã làm rất rồi).

As long as (miễn là): dùng để diễn tả điều kiện.

- Ví du: I don’t care what you did as long as you love me (Tôi không quan tâm bạn đã làm gì miễn là bạn yêu tôi).

As soon as (ngay khi mà): dùng để diễn tả quan hệ thời gian.

- Ví du: As soon as the teacher arrived, they started their lesson (Ngay khi giáo viên đến, họ bắt đầu bài học).

Because / since (bởi vì): dùng để diễn tả nguyên nhân.

- Ví dụ: I didn’t go to school today because of the heavy rain (Hôm nay tôi không đi học vì mưa lớn).

- Lưu ý: Because / since dùng với mệnh đề, ngoài ra có thể dùng because of / due to + phrase để diễn đạt ý tương đương.

Even if (kể cả khi): dùng để diễn tả điều kiện giả định mạnh.

- Ví dụ: Even if everybody hates you, I’m always on your side (Ngay cả khi cả thế giới ghét bỏ em, anh vẫn sẽ đứng về phía em).

If / unless (nếu / nếu không): dùng để diễn tả điều kiện.

- Ví dụ: The crop will die unless it rains soon (Nếu trời không sớm có mưa thì hoa màu sẽ chết).

Lưu ý khi sử dụng dấu phẩy với liên từ phụ thuộc:

  • Nếu mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề độc lập thì giữa hai mệnh đề phải sử dụng dấu phẩy
  • Khi mệnh đề độc lập đứng trước mệnh đề phụ thuộc thì không cần có dấu phẩy giữa hai mệnh đề.

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin chi tiết về liên từ trong tiếng Anh (Conjunctions). Hy vọng bạn thấy bài viết này bổ ích. Bạn có thể tìm hiểu thêm các dạng ngữ pháp khác trong tiếng Anh tại website của khoa Ngôn ngữ Anh - SIC. Hãy cập nhật thường xuyên để không bỏ lỡ các bài viết mới giúp cập nhật thêm nhiều kiến thức về ngôn ngữ Anh cho bản thân nhé!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

12 Cung Hoàng Đạo Tiếng Anh – Tên Gọi Và Tính Cách

12 cung hoàng đạo là một khái niệm đang được đại đa số những bạn trẻ ngày nay ham mê khám phá. Cùng tìm hiểu về 12 cung hoàng đạo tiếng Anh – tên gọi và tính cách đặc trưng để cập nhật thông tin và học từ vựng nhé!

Mục Tiêu Đào Tạo Và Triển Vọng Nghề Nghiệp Sau Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tiếng Anh

Ngành Ngôn ngữ Anh nằm trong Top ngành Hot nhất hiện nay bởi triển vọng nghề nghiệp tốt, cơ hội ra trường lương cao. Cao đẳng Quốc Tế Sài Gòn là trường chuyên đào tạo hệ cao đẳng tiếng Anh với đầu ra đáp ứng tốt mọi yêu cầu đang ngày càng cao của thị trường lao động. 

Những ưu điểm của ngành Ngôn ngữ Anh mà bạn không thể bỏ qua

Hầu hết các doanh nghiệp khi tuyển dụng đều ưu tiên những ứng viên biết tiếng Anh. Chính vì thế, người học ngành Ngôn ngữ Anh sẽ có việc làm hấp dẫn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu về “Những ưu điểm của ngành Ngôn ngữ Anh mà sinh viên không thể bỏ qua” để có thêm nhiều lý do và động lực đăng ký vào ngành học “siêu hot” này nhé!

5 Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất

Để thành thạo ngôn ngữ Anh, bạn cần phải dành thời gian để luyện tập và trau dồi kiến thức. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu 5 cách học tiếng Anh hiệu quả nhất mang lại hiệu quả vượt trội ngay dưới đây nhé!

Học Tiếng Anh Hiệu Quả Bằng Cách Nào?

Việc sử dụng tiếng Anh thành thạo là phương tiện giúp các nước trên toàn thế giới xích lại gần nhau hơn. Vậy học tiếng Anh hiệu quả bằng cách nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết phía dưới nhé!

Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Anh Năm 2024 Là Bao Nhiêu?

Ngành Ngôn ngữ Anh là ngành học tiềm năng thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký theo học. Vậy điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh các trường cao đẳng là bao nhiêu? Chúng ta cùng tìm hiểu về “Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn (SIC)” để giải đáp thắc mắc trên nhé!

Tổng hợp các chuyên ngành của Ngôn ngữ Anh

Trong quá trình toàn cầu hóa, tiếng Anh luôn cần thiết trong mọi ngành nghề nên số lượng thí sinh đăng ký ngành này là không hề nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên ngành của Ngôn ngữ Anh thì không phải ai cũng nắm rõ. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết phía dưới nhé!

Tổng hợp các loại câu trong tiếng Anh thông dụng nhất

Khi nhớ được tất cả các cấu trúc câu trong tiếng Anh cơ bản nhất, bạn có thể dễ dàng vận dụng linh hoạt trong giao tiếp. Chúng ta cùng tham khảo tổng hợp những kiểu câu trong tiếng Anh thông dụng nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Các Loại Giới Từ Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng Chi Tiết Nhất

Giới từ là một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh vô cùng quan trọng và xuất hiện phổ biến trong các đề thi tiếng Anh. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về các loại giới từ trong tiếng Anh để nằm lòng chủ điểm ngữ pháp cơ bản này nhé!

Các Động Từ Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng

Động từ được xem là linh hồn gắn kết và mô phỏng điều xảy ra giữa một sự vật, hiện tượng với người hay vật khác. Cùng tìm hiểu chi tiết về động từ trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé!