Cách Sắp Xếp Từ Tiếng Anh Trong Câu

2023-08-23 11:59:40

Bạn đang lúng túng trong phần sắp xếp từ và đặt câu? Bạn chưa biết làm thế nào để sắp xếp từ trong tiếng Anh cho đúng? Vậy hãy theo dõi bài viết cách sắp xếp từ tiếng Anh trong câu để giải đáp toàn bộ thắc mắc này nhé!

Cách sắp xếp từ tiếng Anh trong câu trường hợp cơ bản

Khi học ngôn ngữ Anh, nếu các bạn đã nắm vững các loại từ thì tiếp theo bạn sẽ học đến cách sắp xếp từ tiếng Anh trong câu. Một câu cơ bản trong tiếng Anh sẽ có dạng: S+ V + O. Trong đó: S (Subject) là chủ ngữ, V (Verb) là động từ, O (Object) là tân ngữ.

sắp xếp từ trong tiếng anh

Cách sắp xếp từ tiếng Anh trong câu

Ví dụ:

 • He usually get up at 7 am (Anh ấy thường thức dậy lúc 7 giờ sáng).
 • I like you (Tôi thích bạn).

Các loại từ cơ bản cần nhớ trong tiếng Anh

Giống như tiếng Việt, tiếng Anh cũng có nhiều loại từ khác nhau. Tổng cộng có 9 loại: Danh từ, tính từ, động từ, trạng từ, đại từ, mạo từ, giới từ, liên từ, thán từ. Để sắp xếp chính xác từ trong câu tiếng anh, bạn cần biết đặc điểm của từng từ loại. Cụ thể:

1. Danh từ

Danh từ là những từ dùng để gọi tên con người, sự vật, , sự việc, đồ vật, địa điểm… Đây được xem là một trong những thành phần quan trọng nhất trong câu.

Ví dụ:

 • flower /ˈflaʊə(r)/, /ˈflaʊər/: bông hoa
 • house /haʊs/: ngôi nhà
 • literature /ˈlɪtrətʃə(r)/, /ˈlɪtrətʃər/, /ˈlɪtrətʃʊr/: môn Ngữ văn

Về chức năng, danh từ có thể làm chủ ngữ trong câu. Khi đó, nó thường đứng ở đầu câu và đứng trước động từ. Bên cạnh đó, danh từ có thể đóng vai trò là một tân ngữ, bổ ngữ…

Ví dụ:

 • Math is her favorite subject at school. (Môn toán là môn học yêu thích của cô ấy ở trường). Trong câu này, “literature” vừa là danh từ, vừa làm chủ ngữ.

2. Tính từ

Tính từ được hiểu là các từ thường dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất của con người, sự vật, sự việc…

Ví dụ:

 • handsome /ˈhænsəm/: đẹp trai
 • possible /ˈpɒsəbl/, /ˈpɑːsəbl/: có thể
 • hungry /ˈhʌŋɡri/: đói

Trong tiếng Anh, có nhiều loại tính từ khác nhau như: tính từ sở hữu, tính từ miêu tả, tính từ nghi vấn, tính từ định lượng,…

Ví dụ:

 • He is very so manly and handsome (Anh ấy rất lịch lãm và đẹp trai). Trong câu, “manly” và “handsome” là tính từ miêu tả.

3. Động từ

Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của con người, sự vật… Nó có nhiệm vụ truyền tải, diễn đạt thông tin quan trọng trong câu.

Ví dụ:

 • teach /tiːtʃ/: dạy học
 • walk /wɔːk/: đi bộ
 • close /kləʊz/: đóng

Về vị trí khi sắp xếp các từ trong câu tiếng Anh, động từ thường đứng sau chủ ngữ, đứng trước tân ngữ, đứng sau trạng từ (chỉ tần suất) và đứng trước tính từ.

Ví dụ:

 • I often go to school by bus (Tôi thường đến trường bằng xe buýt). Trong ví dụ vừa nêu, từ “go” là động từ. Nó đứng trước trạng từ chỉ tần suất “often”.
sắp xếp từ tiếng anh
Chức năng trật tự từ trong câu

>>Xem thêm: Tổng Hợp Tài Liệu Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản

4. Trạng từ

Trạng từ là từ ( hoặc cụm từ) dùng để bổ nghĩa cho tính từ, động từ hoặc cả câu.

Ví dụ:

 • completely /kəmˈpliːtli/: hoàn toàn
 • quickly /ˈkwɪkli/: nhanh
 • somewhere /ˈsʌmweə(r)/, /ˈsʌmwer/: đâu đó

Có nhiều loại trạng từ khác nhau như: trạng từ chỉ tần suất, trạng từ chỉ cách thức, trạng từ chỉ mức độ trạng từ chỉ thời gian,…

Ví dụ:

 • He speaks English too quickly. (Anh ấy nói tiếng Anh quá nhanh). Trong câu, “quickly” là trạng từ chỉ mức độ.

5. Đại từ

Đại từ là từ được dùng để thay thế danh từ (noun), tính từ (adj), động từ (verb) trong câu. Mục đích của nó là tránh lặp lại những từ ấy khiến câu bị lủng củng.

Có nhiều loại đại từ như: đại từ chỉ định, đại từ nhân xưng, đại từ phản thân, đại từ sở hữu, đại từ bất định.

Ví dụ:

 • I bought myself a new dress. (Tôi đã tự mua cho mình một bộ váy mới). Trong câu, “myself” là đại từ phản thân.

6. Mạo từ

Mạo từ trong tiếng Anh thường đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ để thể hiện những danh từ, cụm danh từ ấy đang nói tới đối tượng xác định hay không xác định. Một số mạo từ phổ biến như a/an/the...

Ví dụ: an egg, an apple, a pencil,.. I saw a black car. The car is parking near my house...

sắp xếp từ tiếng anh
Mạo từ trong tiếng Anh

7. Giới từ

Trong tiếng Anh, giới từ là từ (hoặc nhóm từ) thường đứng trước danh từ (hoặc đại từ) để chỉ mối liên hệ giữa các danh từ (hoặc đại từ) và các thành phần còn lại trong câu.

Ví dụ:

 • across əˈkrɒs/, /əˈkrɔːs/: băng qua
 • before /bɪˈfɔː(r)/, /bɪˈfɔːr/: trước
 • with wɪð/, /wɪθ/: với, bằng

Về phân loại, có nhiều loại giới từ như: giới từ chỉ nơi chốn, giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ mục đích, giới từ chỉ nguyên nhân, …

Ví dụ:

 • I live in Ha Noi City (Tôi sống ở Thành phố Hà Nội). Trong câu, “in” là giới từ chỉ nơi chốn.

8. Thán từ

Thán từ là từ/cụm từ dùng để bày tỏ cảm xúc. Ví dụ: oh, hey, hm, well… Thán từ thường được sử dụng trong văn nói (giao tiếp thường ngày).

Ví dụ:

 • Oh my God! The cat is so cute! (Ôi Chúa ơi! Con mèo kia thật đáng yêu!). “Oh my God” chính là thán từ trong câu.

9. Liên từ

Liên từ là từ/cụm từ dùng để liên kết từ/cụm từ/mệnh đề trong câu. Một số liên từ phổ biến như: but /bət/, although /ɔːlˈðəʊ/ (mặc dù), because /bɪˈkəz/, /bʌt/ (nhưng), /bɪˈkɒz/, /bɪˈkɔːz/ (bởi vì)…

Ví dụ:

 • I like listening to music and watching TV in my free time. (Tôi thích nghe nhạc và xem tivi trong thời gian rảnh rỗi). Ở đây, “and” chính là liên từ.

Ngoại lệ trật tự từ trong câu tiếng Anh Khác

Bên cạnh trường hợp cơ bản nêu trên, trong câu còn có thể có nhiều thành phần khác và một số ngoại lệ khiến câu trở nên phức tạp hơn. Cùng tìm hiểu thêm về những trật tự từ trong câu tiếng Anh nhé.

Sắp xếp từ tiếng Anh trong câu có tính từ

Cấu trúc sắp xếp đầy đủ theo thứ tự các tính từ: opinion(O) – size(S) – age(A) – color(C) – origin(O) – material(M) – purpose(P).

 • Opinion là tính từ chỉ sự đánh giá, quan điểm của người nói như beautiful, cute…
 • Size: tính từ chỉ kích thước: thin, tall, small…
 • Age: tính từ chỉ độ tuổi: new, old, young…
 • Color: tính từ chỉ màu sắc: light red, orange, white…
 • Origin: tính từ chỉ nguồn gốc xuất xứ: EU, Vietnamese, Bac Giang province…
 • Material: tính từ chỉ chất liệu: stone, plastic, canvas, silk, aluminium, alloy…
 • Purpose: tính từ chỉ tác dụng, mục đích: sleeping, swimming…

Ví dụ: She has a lovely white puppy (Cô ấy có con cún màu trắng rất đáng yêu).

Sắp xếp từ tiếng Anh từ trong câu có trạng từ

Trong câu có trạng từ chỉ thời gian và địa điểm

Cấu trúc: S + v + (O) + Trạng từ chỉ địa điểm + Trạng từ chỉ thời gian.

Luu ý:

 • Trạng từ có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu (ở đầu câu nếu muốn nhấn mạnh về thời gian);
 • Trạng từ không chen vào giữa câu;
 • Khi trong câu xuất hiện cùng lúc cả trạng từ chỉ địa điểm và trạng từ chỉ thời gian thì địa điểm trước thời gian sau.

Ví dụ: He arrived at the office at 8 o’clock (anh ấy đến văn phòng lúc 8 giờ).

Trong câu có trạng từ chỉ tần suất

Chia thành hai loại đó là: trạng từ chỉ tần suất và cụm trạng từ chỉ tần suất:

 • S + Trạng từ chỉ tần suất + V;
 • S + V +(O – có thể có hoặc không) + Cụm trạng từ chỉ tần suất.

Ví dụ:

 • I never smoke (tôi không bao giờ hút thuốc);
 • I go to work every day (tôi đi làm hàng ngày).

Trên đây kiến thức mà Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn đã tổng hợp về cách sắp xếp từ tiếng Anh trong câu. Hy vọng qua bài viết, bạn có thể hoàn toàn tự tin tránh các lỗi cơ bản không đáng có. Bạn cũng đừng quên thường xuyên ôn tập các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh và các sử dụng để ứng dụng một cách thành thạo nhé!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

Hình Thức Xét Tuyển Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tại SIC

Ngôn ngữ Anh mang lại rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ có mong muốn làm việc tại môi trường kinh tế hội nhập với các doanh nghiệp đến từ nước ngoài. Hiện nay, có rất nhiều trường đào tạo ngành ngôn ngữ “hot” này. Hãy cùng tham khảo hình thức xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh và các ưu đãi dành cho tân sinh viên khi nhập học tại SIC ở bên dưới nhé!

Học ngành Ngôn ngữ Anh làm giáo viên được không?

Trong tình hình kinh tế hội nhập mở cửa, việc làm trái ngành học không còn quá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, khi theo học ngành Ngôn ngữ Anh, câu hỏi “Học Ngôn ngữ Anh có làm giáo viên được không?” đang là vẫn đề thắc mắc khá lớn của sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải đáp toàn bộ thắc mắc của các bạn!

Bật mí: Những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh

Trong xu thế hội nhập toàn cầu như hiện nay, việc học thêm các ngôn ngữ khác đặc biệt là tiếng Anh sẽ tạo thêm nhiều sự tự do hơn khi lựa chọn công việc của mỗi người. Tuy nhiên, rất nhiều bạn trẻ vẫn chưa biết cách học tiếng Anh như thế nào cho thật hiệu quả. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh cho sinh viên năm nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Top Các Trường Xét Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tốt Nhất Năm 2024

Có những trường nào xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh? Dưới đây là top các trường xét học bạ ngành ngôn ngữ Anh tốt nhất 2024 để các sỹ tử có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.

[Tư vấn thắc mắc] Có nên học ngành Ngôn ngữ Anh không?

Trong thời buổi kinh tế phát triển như hiện nay, thành thạo ngôn ngữ Anh sẽ giúp bạn có cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai. Chính vì thế, ngành Ngôn ngữ Anh đã trở thành ngành học siêu hấp dẫn được các bạn trẻ săn đón nhiều nhất. Vậy liệu có nên học ngành Ngôn ngữ Anh không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết phía dưới nhé!

Danh sách các trường đào tạo Ngôn ngữ Anh học phí thấp nhất 2024

Học phí ngành Ngôn ngữ Anh là nội dung quan tâm của hầu hết học sinh và các bậc phụ huynh có con dự định theo học ngành này. Vậy, đâu là các trường đào tạo Ngôn ngữ Anh học phí thấp? Cụ thể, học phí hàng tháng hay mỗi tín chỉ bao nhiêu tiền? Chúng ta hãy cùng tìm lời giải đáp qua bài viết dưới đây.

Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Anh Năm 2024 Là Bao Nhiêu?

Ngành Ngôn ngữ Anh là ngành học tiềm năng thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký theo học. Vậy điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh các trường cao đẳng là bao nhiêu? Chúng ta cùng tìm hiểu về “Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn (SIC)” để giải đáp thắc mắc trên nhé!

Mục Tiêu Đào Tạo Và Triển Vọng Nghề Nghiệp Sau Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tiếng Anh

Ngành Ngôn ngữ Anh nằm trong Top ngành Hot nhất hiện nay bởi triển vọng nghề nghiệp tốt, cơ hội ra trường lương cao. Cao đẳng Quốc Tế Sài Gòn là trường chuyên đào tạo hệ cao đẳng tiếng Anh với đầu ra đáp ứng tốt mọi yêu cầu đang ngày càng cao của thị trường lao động. 

Lợi Thế Khi Học Cao Đẳng Ngôn Ngữ Anh Tại SIC

Ngành học Ngôn ngữ Anh ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều học sinh lựa chọn theo học. Vậy khi theo học Cao đẳng Ngôn ngữ Anh tại trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn, các em sẽ đạt được những thành tựu gì và cơ hội việc làm như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay!

Học Ngôn Ngữ Anh Khối A1 Có Quá Khó Khăn Không?

Ngoại ngữ từ trước đến nay vẫn luôn là thử thách đối với đa số học sinh và sinh viên ở nước ta. Vậy với những bạn yêu thích ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thì việc học tập và theo đuổi ngôn ngữ Anh khối A1 có những thuận lợi, khó khăn như thế nào?