Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Tiếng Anh - Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn

2020-12-23 12:13:28

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CAO ĐẲNG TIẾNG ANH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ SÀI GÒN

 

                                  Tên ngành, nghề: Tiếng Anh
                                Mã ngành, nghề: 6220206
                                Trình độ đào tạo: Cao đẳng
                                Hình thức đào tạo: Chính quy
                                Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương
                                Thời gian đào tạo: 2.5 năm

 

1. Mục tiêu cụ thể: 

Người tốt nghiệp chương trình cao đẳng Tiếng Anh là người sử dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản: Nghe, nói, đọc, viết trong Tiếng Anh gắn với công việc hành chính - văn phòng, biên dịch, học vụ tại các cơ sở đào tạo Tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

2. Về kiến thức:

- Có các nhóm kiến thức thuộc về ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia nói Tiếng Anh thể hiện thông qua ngôn ngữ
- Trình bày và giải thích được kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp, phát âm, từ vựng, cấu trúc Tiếng Anh chuyên ngành được sử dụng trong các lĩnh vực nghề nghiệp của ngành Tiếng Anh;
- Xác đinh và trình bày kiến thức nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghề nghiệp hành chính văn phòng, học vụ, biên dịch của ngành Tiếng Anh;

3. Về kỹ năng nghề nghiệp:

- Sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong lĩnh vực đời sống xã hội và trong công việc hàng ngày
- Thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch Anh – Việt và Việt – Anh trong các tình huống giao tiếp trong đời sống và các thể loại bài dịch nói và dịch viết phổ biến trong công việc
- Thực hiện được các công việc văn phòng như: soạn thảo và quản lý các loại hồ sơ, tài liệu thông thường, các loại hợp đồng thương mại
- Hỗ trợ công tác giao tiếp qua thư điện tử; tổ chức và điều hành hội họp
- Sử dụng một ngoại ngữ thứ hai (ngoài tiếng Anh) ở mức căn bản
- Thu thập và lựa chọn thông tin phục vụ cho công việc của bản thân và của đơn vị
- Có năng lực nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, văn học, văn hóa hoặc xã hội,…
- Có khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động.

4. Về cơ hội nghề nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên – Phiên dịch có thể làm việc nhiều vị trí khác nhau tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp, nhất là các đơn vị có yếu tố nước ngoài hoặc có nhu cầu sử dụng Tiếng Anh.
- Có khả năng tham gia vào các hoạt động dịch thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là các kinh doanh, thương mại và văn hóa.
- Các vị trí nghề nghiệp phổ biến như sau: phiên dịch viên Anh – Việt, Việt – Anh; biên dịch viên Anh – Việt, Việt – Anh; nhân viên văn phòng; giáo viên Tiếng Anh (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); chuyên viên nghiên cứu, điều tra xã hội học.

5. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 30 môn học
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 83 tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
- Khối lượng các môn học chuyên môn, chuyên ngành: 1605 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 558 giờ; Thực hành, thực tập: 1482 giờ
- Thời gian khóa học: 2.5 năm

>>> Xem chi tiết: Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Tiếng Anh