Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân

2023-11-10 10:52:08

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân dưới đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích mỗi khi bạn muốn đăng một status lên Facebook hay muốn tìm ra một phương châm sống của bản thân. Vậy cùng Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn tham khảo bài viết phía dưới để tìm ra câu nói ý nghĩa và phù hợp nhất với bản thân mình nhé!

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân ấn tượng nhất

1. Those who don’t believe in magic will never find it.

 • Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

2. Defeat is simply a signal to press onward.

 • Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

3. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less.

 • Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.
những câu nói tiếng anh hay về bản thân

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân ấn tượng nhất

4. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.

 • Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

5. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it.

 • Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

6. Believe you can and you’re halfway there.

 • Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

7. I love those who can smile in trouble.

 • Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

8. Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t.

 • Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

9. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

 • Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

10. Not how long, but how well you have lived is the main thing.

 • Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

11. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.

 • Bị tổn thương bởi sự thật trần trụi còn hơn là cảm thấy thoải mái với một lời nói dối.

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân lạc quan, ngắn gọn

nhung-cau-noi-tieng-anh

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân lạc quan, ngắn gọn

>>Xem thêm: Những Câu Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

1. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

 • Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

2. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

 • Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

3. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

 • Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

4. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

 • Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

5. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

 • Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

6. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

 • Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

7. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

 • Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

8. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

 • Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

9. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

 • Hãy tin rằng cuộc đời này là đáng sống và niềm tin của bạn sẽ biến chúng thành sự thật.

Những câu nói tiếng Anh hay giúp bạn yêu bản thân hơn

1. Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not. – Henri Frederic Amiel

 • Hãy học cách là chính bản thân mình, và học cách từ bỏ những thứ cao sang, lung linh, tất cả những thứ không phải là con người bạn..

2. I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.

 • Tôi là chính bản thân mình, tôi thích những thứ tôi thích, yêu những thứ tôi yêu. Tôi làm những gì mình muốn. Hãy để tôi yên và chấp nhận điều đó đi. Đó là cuộc đời tôi, không phải của bạn.

3. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy

 • Ngay giờ đây bạn đã có mọi thứ trong tay, thứ mà bạn có thể đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới này có thể ném vào bạn.

4. I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself. – Aldous Huxley

 • Tôi đã từng muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn làm được là thay đổi chính bản thân mình.
những câu nói hay về bản thân bằng tiếng anh

Những câu nói tiếng Anh giúp bạn yêu bản thân hơn

>>Xem thêm: Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

5. The greatest happiness of life is the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo

 • Hạnh phúc lớn nhất trong đời ta có thể đạt được đó là bản thân ta được yêu thương – được yêu vì chính con người thật của ta, hay hơn nữa, là được yêu bất chấp chúng ta là ai.

6. There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself. – Henry David Thoreau

 • Không có giá trị nào trong cuộc sống ngoại trừ những thứ mà bạn chọn để đặt lên cuộc đời bạn và không có hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ những thứ do chính bạn mang đến.

7. It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. – Agnes Repplier

 • Thật không dễ dàng để tìm thấy hạnh phúc trong chính bản thân chúng ta, và chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi nào khác.

8. There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves. – William Arthur Ward

 • Có một điều mà chúng ta có thể làm tốt hơn bất cứ ai khác: Hãy là chính bản thân mình.

9. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown

 • Hãy sống có trách nhiệm với cuộc đời của bản thân mình. Biết rằng chỉ duy nhất mình bạn có thể đưa bạn đến những nơi bạn muốn chứ không phải một ai khác.

10. Never say anything about yourself you do not want to come true. – Brian Tracy

 • Đừng bao giờ nói bất cứ điều gì về bạn mà chính bản thân bạn không muốn nó trở thành hiện thực

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân hay nhất

1. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

 • Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

2. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

 • Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

3.Do not ever forget me because if I thought you would forget me, Iwill never leave.

 • Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.

4. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

 • Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

5. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.

 • Cuộc đời bao gồm 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% là cách chúng ta phản ứng với nó..

6. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem.

 • Tiền sẽ không mua được hạnh phúc, nhưng nó sẽ được lấy để trả lương cho một số lượng lớn nhất viên nghiên cứu về vấn đề hạnh phúc.

Vậy là chúng ta vừa tham khảo qua danh sách những câu nói tiếng Anh hay về bản thân. Bạn đã tìm được cho mình câu châm ngôn tâm đắc nhất chưa? Hy vọng qua bài viết, bạn sẽ thêm yêu quý bản thân và hoàn thiện bạn thân hơn qua từng ngày. Bạn có thể tham khảo những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh qua website của Khoa Ngôn ngữ Anh - SIC nhé!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

Tại sao các bạn trẻ lựa chọn Ngành ngôn ngữ Anh tại SIC?

Chắc có lẽ chúng ta không cần phải nói nhiều về tầm quan trọng của tiếng Anh trong xã hội hiện nay. Việc thành thạo tiếng Anh là một trong những yếu tố quyết định không thể thiếu đối với mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp. Ngành Ngôn ngữ Anh mang lại nhiều cơ hội việc làm trên khắp các lĩnh vực với mức lương mà nhiều người ao ước. Vậy “Tại sao các bạn trẻ lựa chọn ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn?”. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! 

9 Website Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc Hữu Ích

Rất nhiều người chọn lựa phương pháp cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình qua các trang web tiếng Anh miễn phí. Dưới đây là danh sách các website học tiếng Anh cho người mất gốc vô cùng hữu ích, các bạn cùng tham khảo nhé!

Chứng Chỉ Tiếng Anh Phổ Biến Ở Việt Nam

Bạn cần chứng minh khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình thông qua các chứng chỉ tiếng Anh. Vậy chứng chỉ tiếng Anh phổ biến ở Việt Nam là những loại nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh

Một đoạn văn tiếng Anh đạt yêu cầu không chỉ cần đúng ngữ pháp, câu từ mà còn phải diễn đạt đúng ý người viết. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu cách viết đoạn văn tiếng Anh chuẩn nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp tại nhà hiệu quả nhất

Giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng đối với người học tiếng Anh. Dưới đây là tổng hợp những bí quyết, lộ trình học tiếng Anh giao tiếp tại nhà hiệu quả nhất sẽ mang đến động lực cũng như giúp bạn nâng cao ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng tiếng Anh khác.

[Góc giải đáp] Nên học Ngôn ngữ Anh hay Sư phạm Anh?

Trong thời đại toàn câu hóa, ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh là hai ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm. Vậy nên học Ngôn ngữ Anh hay Sư phạm Anh? Hai ngành có gì khác nhau? Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành học và có lựa chọn phù hợp, dưới đây chúng tôi sẽ phân tích, giúp bạn giải tỏa nỗi băn khoăn, cùng theo dõi ngay nhé!

Hình Thức Xét Tuyển Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tại SIC

Ngôn ngữ Anh mang lại rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ có mong muốn làm việc tại môi trường kinh tế hội nhập với các doanh nghiệp đến từ nước ngoài. Hiện nay, có rất nhiều trường đào tạo ngành ngôn ngữ “hot” này. Hãy cùng tham khảo hình thức xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh và các ưu đãi dành cho tân sinh viên khi nhập học tại SIC ở bên dưới nhé!

Học ngành Ngôn ngữ Anh làm giáo viên được không?

Trong tình hình kinh tế hội nhập mở cửa, việc làm trái ngành học không còn quá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, khi theo học ngành Ngôn ngữ Anh, câu hỏi “Học Ngôn ngữ Anh có làm giáo viên được không?” đang là vẫn đề thắc mắc khá lớn của sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải đáp toàn bộ thắc mắc của các bạn!

Bật mí: Những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh

Trong xu thế hội nhập toàn cầu như hiện nay, việc học thêm các ngôn ngữ khác đặc biệt là tiếng Anh sẽ tạo thêm nhiều sự tự do hơn khi lựa chọn công việc của mỗi người. Tuy nhiên, rất nhiều bạn trẻ vẫn chưa biết cách học tiếng Anh như thế nào cho thật hiệu quả. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh cho sinh viên năm nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Top Các Trường Xét Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tốt Nhất Năm 2024

Có những trường nào xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh? Dưới đây là top các trường xét học bạ ngành ngôn ngữ Anh tốt nhất 2024 để các sỹ tử có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.