Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân

2023-11-10 10:52:08

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân dưới đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích mỗi khi bạn muốn đăng một status lên Facebook hay muốn tìm ra một phương châm sống của bản thân. Vậy cùng Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn tham khảo bài viết phía dưới để tìm ra câu nói ý nghĩa và phù hợp nhất với bản thân mình nhé!

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân ấn tượng nhất

1. Those who don’t believe in magic will never find it.

 • Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

2. Defeat is simply a signal to press onward.

 • Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

3. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less.

 • Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.
những câu nói tiếng anh hay về bản thân

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân ấn tượng nhất

4. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.

 • Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

5. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it.

 • Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

6. Believe you can and you’re halfway there.

 • Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

7. I love those who can smile in trouble.

 • Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

8. Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t.

 • Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

9. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

 • Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

10. Not how long, but how well you have lived is the main thing.

 • Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

11. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.

 • Bị tổn thương bởi sự thật trần trụi còn hơn là cảm thấy thoải mái với một lời nói dối.

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân lạc quan, ngắn gọn

nhung-cau-noi-tieng-anh

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân lạc quan, ngắn gọn

>>Xem thêm: Những Câu Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

1. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

 • Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

2. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

 • Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

3. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

 • Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

4. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

 • Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

5. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

 • Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

6. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

 • Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

7. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

 • Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

8. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

 • Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

9. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

 • Hãy tin rằng cuộc đời này là đáng sống và niềm tin của bạn sẽ biến chúng thành sự thật.

Những câu nói tiếng Anh hay giúp bạn yêu bản thân hơn

1. Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not. – Henri Frederic Amiel

 • Hãy học cách là chính bản thân mình, và học cách từ bỏ những thứ cao sang, lung linh, tất cả những thứ không phải là con người bạn..

2. I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.

 • Tôi là chính bản thân mình, tôi thích những thứ tôi thích, yêu những thứ tôi yêu. Tôi làm những gì mình muốn. Hãy để tôi yên và chấp nhận điều đó đi. Đó là cuộc đời tôi, không phải của bạn.

3. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy

 • Ngay giờ đây bạn đã có mọi thứ trong tay, thứ mà bạn có thể đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới này có thể ném vào bạn.

4. I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself. – Aldous Huxley

 • Tôi đã từng muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn làm được là thay đổi chính bản thân mình.
những câu nói hay về bản thân bằng tiếng anh

Những câu nói tiếng Anh giúp bạn yêu bản thân hơn

>>Xem thêm: Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

5. The greatest happiness of life is the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo

 • Hạnh phúc lớn nhất trong đời ta có thể đạt được đó là bản thân ta được yêu thương – được yêu vì chính con người thật của ta, hay hơn nữa, là được yêu bất chấp chúng ta là ai.

6. There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself. – Henry David Thoreau

 • Không có giá trị nào trong cuộc sống ngoại trừ những thứ mà bạn chọn để đặt lên cuộc đời bạn và không có hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ những thứ do chính bạn mang đến.

7. It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. – Agnes Repplier

 • Thật không dễ dàng để tìm thấy hạnh phúc trong chính bản thân chúng ta, và chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi nào khác.

8. There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves. – William Arthur Ward

 • Có một điều mà chúng ta có thể làm tốt hơn bất cứ ai khác: Hãy là chính bản thân mình.

9. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown

 • Hãy sống có trách nhiệm với cuộc đời của bản thân mình. Biết rằng chỉ duy nhất mình bạn có thể đưa bạn đến những nơi bạn muốn chứ không phải một ai khác.

10. Never say anything about yourself you do not want to come true. – Brian Tracy

 • Đừng bao giờ nói bất cứ điều gì về bạn mà chính bản thân bạn không muốn nó trở thành hiện thực

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân hay nhất

1. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

 • Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

2. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

 • Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

3.Do not ever forget me because if I thought you would forget me, Iwill never leave.

 • Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.

4. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

 • Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

5. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.

 • Cuộc đời bao gồm 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% là cách chúng ta phản ứng với nó..

6. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem.

 • Tiền sẽ không mua được hạnh phúc, nhưng nó sẽ được lấy để trả lương cho một số lượng lớn nhất viên nghiên cứu về vấn đề hạnh phúc.

Vậy là chúng ta vừa tham khảo qua danh sách những câu nói tiếng Anh hay về bản thân. Bạn đã tìm được cho mình câu châm ngôn tâm đắc nhất chưa? Hy vọng qua bài viết, bạn sẽ thêm yêu quý bản thân và hoàn thiện bạn thân hơn qua từng ngày. Bạn có thể tham khảo những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh qua website của Khoa Ngôn ngữ Anh - SIC nhé!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

12 Cung Hoàng Đạo Tiếng Anh – Tên Gọi Và Tính Cách

12 cung hoàng đạo là một khái niệm đang được đại đa số những bạn trẻ ngày nay ham mê khám phá. Cùng tìm hiểu về 12 cung hoàng đạo tiếng Anh – tên gọi và tính cách đặc trưng để cập nhật thông tin và học từ vựng nhé!

Mục Tiêu Đào Tạo Và Triển Vọng Nghề Nghiệp Sau Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tiếng Anh

Ngành Ngôn ngữ Anh nằm trong Top ngành Hot nhất hiện nay bởi triển vọng nghề nghiệp tốt, cơ hội ra trường lương cao. Cao đẳng Quốc Tế Sài Gòn là trường chuyên đào tạo hệ cao đẳng tiếng Anh với đầu ra đáp ứng tốt mọi yêu cầu đang ngày càng cao của thị trường lao động. 

Những ưu điểm của ngành Ngôn ngữ Anh mà bạn không thể bỏ qua

Hầu hết các doanh nghiệp khi tuyển dụng đều ưu tiên những ứng viên biết tiếng Anh. Chính vì thế, người học ngành Ngôn ngữ Anh sẽ có việc làm hấp dẫn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu về “Những ưu điểm của ngành Ngôn ngữ Anh mà sinh viên không thể bỏ qua” để có thêm nhiều lý do và động lực đăng ký vào ngành học “siêu hot” này nhé!

5 Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất

Để thành thạo ngôn ngữ Anh, bạn cần phải dành thời gian để luyện tập và trau dồi kiến thức. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu 5 cách học tiếng Anh hiệu quả nhất mang lại hiệu quả vượt trội ngay dưới đây nhé!

Học Tiếng Anh Hiệu Quả Bằng Cách Nào?

Việc sử dụng tiếng Anh thành thạo là phương tiện giúp các nước trên toàn thế giới xích lại gần nhau hơn. Vậy học tiếng Anh hiệu quả bằng cách nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết phía dưới nhé!

Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Anh Năm 2024 Là Bao Nhiêu?

Ngành Ngôn ngữ Anh là ngành học tiềm năng thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký theo học. Vậy điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh các trường cao đẳng là bao nhiêu? Chúng ta cùng tìm hiểu về “Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn (SIC)” để giải đáp thắc mắc trên nhé!

Tổng hợp các chuyên ngành của Ngôn ngữ Anh

Trong quá trình toàn cầu hóa, tiếng Anh luôn cần thiết trong mọi ngành nghề nên số lượng thí sinh đăng ký ngành này là không hề nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên ngành của Ngôn ngữ Anh thì không phải ai cũng nắm rõ. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết phía dưới nhé!

Tổng hợp các loại câu trong tiếng Anh thông dụng nhất

Khi nhớ được tất cả các cấu trúc câu trong tiếng Anh cơ bản nhất, bạn có thể dễ dàng vận dụng linh hoạt trong giao tiếp. Chúng ta cùng tham khảo tổng hợp những kiểu câu trong tiếng Anh thông dụng nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Các Loại Giới Từ Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng Chi Tiết Nhất

Giới từ là một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh vô cùng quan trọng và xuất hiện phổ biến trong các đề thi tiếng Anh. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về các loại giới từ trong tiếng Anh để nằm lòng chủ điểm ngữ pháp cơ bản này nhé!

Các Động Từ Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng

Động từ được xem là linh hồn gắn kết và mô phỏng điều xảy ra giữa một sự vật, hiện tượng với người hay vật khác. Cùng tìm hiểu chi tiết về động từ trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé!