Cách sử dụng dấu câu trong tiếng Anh

2024-05-23 09:07:12

Dấu câu là một trong những thành phần quan trong của câu văn giúp đối phương hiểu đúng ý muốn truyền đạt. Vậy cách sử dụng dấu câu trong tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong bài viết hôm nay nhé!

Dấu câu trong tiếng Anh là gì?

Dấu câu trong tiếng Anh gọi là Punctuation hoặc Punctuation mark. Là các kí hiệu chữ viết, được đặt giữa các câu hay các thành phần của câu để làm cho câu được rõ ràng, mạch lạc, bên cạnh đó cũng biểu thị những quan hệ về ngữ pháp. Các loại dấu câu trong tiếng Anh bao gồm:

 • Dấu chấm (.)
 • Dấu phẩy (,)
 • Dấu chấm phẩy (;)
 • Dấu hai chấm (:)
 • Dấu 3 chấm (…)
 • Dấu chấm hỏi (?)
 • Dấu chấm than (!)
 • Dấu nháy đơn ()
 • Dấu nháy kép (" ") ...

Người dùng có thể dùng các dấu câu để thể hiện kết luận, đánh giá, biểu cảm trong mỗi câu viết của mình.

Cách đọc, viết của các dấu câu trong tiếng Anh

dấu câu trong tiếng anh

Cách đọc, viết của các dấu câu trong tiếng Anh

Tương tự trong tiếng Việt, việc nắm rõ quy luật sử dụng dấu câu trong tiếng Anh cũng rất quan trọng. Sử dụng dấu câu sai có thể khiến câu văn trở nên lủng củng, hay có thể khiến người nghe hiểu sai ý nghĩa bạn muốn truyền đạt.

Dưới đây ban tư vấn Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn sẽ chia sẻ cách đọc và cách viết của các dấu câu trong tiếng Anh:

STT

Tên Dấu

Ký Hiệu

Tiếng Anh

Phiên Âm

1

Dấu chấm

.

Dot

/dɒt/

2

Dấu chấm cuối câu

.

Period

/ˈpɪə.ri.əd/

3

Dấu phẩy

,

Comma

/ˈkɒm.ə/

4

Dấu hai chấm

:

Colon

/ˈkəʊ.lɒn/

5

Dấu chấm phẩy

;

Semicolon

/ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/

6

Dấu 3 chấm

Ellipsis

/iˈlɪp.sɪs/

7

Dấu chấm cảm

!

Exclamation mark

/ek.skləˈmeɪ.ʃən mɑːk/

8

Dấu hỏi

?

Question mark

/ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/

9

Dấu gạch ngang dài

Dash

/dæʃ/

10

Dấu gạch ngang ngắn

Hyphen

/ˈhaɪ.fən/

11

Dấu ngoặc tròn

( )

Parenthesis (Brackets)

/pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/

12

Dấu ngoặc vuông

[ ]

Square brackets

/ˈskweə ˌbræk.ɪts/

13

Dấu phẩy phía trên bên phải

Apostrophe

/əˈpɒs.trə.fi/

14

Dấu trích dẫn đơn

‘ ‘

Single quotation mark

/ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/

15

Dấu trích dẫn kép

” ”

Double quotation marks

/ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/

16

Dấu và

&

Ampersand

/ˈæm.pə.sænd/

17

Dấu mũi tên

Arrow

/ˈær.əʊ/

18

Dấu cộng

+

Plus

/plʌs/

19

Dấu trừ

Minus

/ˈmaɪ.nəs/

Cách sử dụng dấu câu phổ biến trong tiếng Anh

Để giúp các bạn sử dụng dấu câu được chính xác, sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp cách sử dụng trong tiếng Anh phổ biến nhất:

1. Dấu chấm - Dot or Full stop - "."

Đây là dấu câu thông dụng nhất thường mô tả, tường thuật một sự thật và không thể thiếu trong ngữ pháp Tiếng Anh. Chúng được đặt ở cuối dòng khi kết thúc câu hoàn chỉnh.

 • Sử dụng khi kết thúc câu.

Ví dụ: The accessibility of the computer has increased tremendously over the past several years.

 • Sử dụng sau tiên người, địa danh, công ty trong tiếng Anh Mỹ.

Ví dụ: Mr. Tom.

 • Sử dụng dấu chấm làm dấu thập phân.

Ví dụ: $30.22.

2. Dấu phẩy - Comma - ","

Dấu phẩy là dấu câu trong tiếng Anh có rất nhiều công dụng.

 • Dấu phẩy dùng để liệt kê.

Ví dụ: While I went shopping, I saw John, Tina, and Martin.

 • Dấu phẩy dùng khi phân tách 2 mệnh đề độc lập.

Ví dụ: I went shopping, and I saw John.

 • Dấu phẩy dùng trong các lời hội thoại trực tiếp.

Ví dụ: His mother asked, “What were you doing when I called you yesterday?"

 • Dấu phẩy dùng phân tách các mệnh đề phụ thuộc và các cụm giới từ dài.

Ví dụ: When I went shopping, I saw John.

Ví dụ: Jack, who is retired now, spends a lot of time with his grandchildren.

3. Dấu chấm than - Exclamation mark - "!"

Dấu chấm than được đặt ở cuối câu để thể hiện sự vui sướng, ngạc nhiên hay khi muốn nhấn mạnh ý nào đó. Trong văn viết dấu chấm than thường bị hạn chế, đặc biệt là văn viết học thuật.

 • Dấu chấm than dùng khi muốn đưa ra mệnh lệnh nào đó.

Ví dụ: Don’t be late again please!

 • Dấu chấm than diễn tả sự ngạc nhiên, vui sướng.

Ví dụ: Wow, you look amazing in the blue dress!

 • Dấu chấm than kết hợp với dấu chấm hỏi để diễn đạt cảm xúc trong văn bản không trang trọng.

Ví dụ: What happened? Stop making noise in class!

 • Dấu chấm than đi kèm với tiếng âm thanh được tạo ra.

Ví dụ: Haizzz! I feel so tired.

4. Dấu chấm hỏi - Question mark - "?"

dấu câu trong tiếng anh

Cách dùng dấu chấm hỏi trong tiếng Anh thế nào?

Dấu chậm hỏi được dùng khi người nói thắc mắc và mong nhận được câu trả lời từ đối phương.

Ví dụ:

- How long have you been here?

- What are you doing?

- What are they talking about?

5. Dấu hai chấm - Colon - ":"

Đây là dấu câu trong tiếng Anh được dùng linh hoạt trong văn nói và cả văn viết:

 • Dấu hai chấm dùng để liệt kê danh sách.

Ví dụ: During my career, I have worked for five industries: music, IT, construction, education, and healthcare.

 • Dấu hai chấm dùng khi bắt đầu một lời hội thoại trực tiếp.

Ví dụ: He announced to his friends: "I’m going to study abroad!"

 • Dấu hai chấm dùng giới thiệu, cung cấp thông tin.

Ví dụ: We should choose this one for the following reasons: good quality, catching-eye design, suitable price, best service.

 • Dấu hai chấm để ngăn cách đơn vị thời gian.

Ví dụ: The lesson will start at 06:00 a.m.

6. Dấu chấm phẩy - Semicolon - ";"

Dấu chấm phẩy trong tiếng Anh đóng vai trò như một liên từ dùng để nối các mệnh đề chính trong câu:

 • Dấu chấm phẩy dùng phân tách hai mệnh đề độc lập.

Ví dụ: John loves studying; he can’t get enough at school.

 • Dấu chấm phẩy phân tách hai nhóm từ có chứa dấu phẩy.

Ví dụ: There are so many universities that I like, such as Harvard, which is in the US; Oxford, which is a British university; and Monash, which is a prominent Australian educational institution.

7. Dấu gạch nối - Hyphen - "-"

Dấu gạch nối được dùng để liên kết, cụ thể:

 • Dấu gạch nối dùng để liên kết hai từ có vai trò ngang hàng.

Ví dụ: player-coach, actor-directors.

 • Sử dụng dấu gạch nối khi thêm tiền tố vào từ.

Ví dụ: John is her ex-boyfriend.

 • Sử dụng dấu gạch nối khi tạo từ ghép từ nhiều từ nhỏ.

Ví dụ: Will you live in a hi-tech house in the future?

 • Sử dụng dấu gạch nối khi viết số bằng chữ.

Ví dụ: There are fifty-two students in my class.

 • Sử dụng dấu gạch nối khi chia một từ nhảy xuống hai dòng.

Ví dụ: No matter what he tried, he just couldn’t get the novel’s elec-trifying surprise ending out of his head.

8. Dấu ngoặc kép - Double quotation marks - (" ")

Trong tiếng Anh, dấu ngoặc kép được sử dụng khi muốn trích dẫn muốn câu nào đó:

 • Với tiếng Anh – Mỹ dùng ngoăc kép [“…”] và dấu chấm nằm trong ngoặc kép.

Ví dụ: Lily said, "Next year, I will take a cruise to Alaska with my husband".

 • Với tiếng Anh – Anh dùng trích dẫn đơn [‘…’] và dấu chấm nằm ngoài ngoặc.

Ví dụ: Laura wrote, ‘The English people are very nice’.

 • Khi trích dẫn là một câu hỏi, dấu hỏi nằm trong ngoặc kép, không dùng dấu chấm cuối câu.

Ví dụ: Lan asked, "Are you feeling ill today?"

 • Lời trích dẫn nằm ở giữa câu.

Ví dụ: The art teacher mentioned that "the students must go to the beach" in order to capture the beauty of the sunset.

Trên đây là những chia sẻ về cách sử dụng dấu câu trong tiếng Anh mà chúng tôi tổng hợp. Mong rằng bài viết hữu ích giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về dấu câu tiếng Anh để học tập được tốt hơn. Chúc các bạn thanh công!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

Khách du lịch là gì? Có mấy loại khách du lịch?

Nhu cầu du lịch khám phát thế giới hay nghỉ dưỡng thư giãn trong những chuyển đi của con người ngày càng gia tăng. Bạn đang theo nhóm lĩnh vực du lịch cần nắm rõ “Khách du lịch là gì? Có mấy loại khách du lịch?”. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin một cách chi tiết nhất, hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Kinh Nghiệm Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Và Đơn Giản Nhất

Khi học bất cứ một ngôn ngữ nào ai cũng mong muốn bản thân có thể giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ đó và đối với tiếng Nhật cũng như vậy. Để giúp các bạn có phương pháp học đúng đắn, trong bài viết dưới đây sẽ chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật hiệu quả cho người mới bắt đầu, hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Cách Đọc, Cách Viết Và Cách Sử Dụng Số Đếm Tiếng Nhật

Khi bạn học bất kỳ ngôn ngữ nào, số đếm là một trong những kiến thức nền tảng cơ bản nhất cần nhớ. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ giúp bạn tìm hiểu về số đếm tiếng Nhật, cùng theo dõi ngay nhé!

Các Động Từ Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng

Động từ được xem là linh hồn gắn kết và mô phỏng điều xảy ra giữa một sự vật, hiện tượng với người hay vật khác. Cùng tìm hiểu chi tiết về động từ trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé!

Phương Pháp Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

Hiện nay, một trong những vẫn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm chính là tìm kiếm phương pháp học tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Để bắt đầu học tiếng Anh đòi hỏi bạn phải thật sự kiên nhẫn vì đây là một quá trình lâu dài. Tuy nhiên, mọi việc có thể trở nên dễ dàng hơn nếu bạn có phương pháp hiêu quả. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả và đơn giản nhất

Việc học từ vựng luôn là nỗi ám ảnh của bất kỳ ai học tiếng Anh. Để thoát khỏi những khó khăn này, các bạn hãy cũng tham khảo cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất hiện nay qua bài viết dưới đây nhé!

TOP 7 Kênh Youtube Học Tiếng Anh Hiệu Quả

Giáo trình tiếng Anh dày cộm không giúp bạn cải thiện được trình độ tiếng Anh? Hãy thử mở và truy cập vào một số kênh Youtube học tiếng Anh online miễn phí. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị qua cách học tập hoàn toàn mới này đó. Vậy học tiếng Anh trên Youtube có những kênh nào hiệu quả? Cùng Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn khám phá nhé!

Cách chia động từ trong tiếng Anh | Đơn giản - Dễ học

Chia động từ được ứng dụng rất nhiều trong các bài tập, bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh. Bạn hãy tham khảo cách chia đông từ trong tiếng Anh qua bài dưới đây để có thể tiếp cận những bài học phức tạp hơn nhé!

Sản phẩm du lịch là gì? Các loại sản phẩm du lịch hiện nay

Du lịch và các sản phẩm du lịch được nhiều người xem là món quà tinh thần để họ tìm lại sự cân bằng, tái tạo sức lao động. Vậy sản phẩm du lịch là gì? Các loại sản phẩm du lịch phổ biến hiện nay là gì? Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ giúp các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích, hãy cùng theo dõi nhé!

Top 7 Trang Web Học Tiếng Nhật Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay

Chắc hẳn bạn đã biết về hình thức học tiếng Nhật online miễn phí. Hình thức học này đang được rất nhiều người lựa chọn vì những tiện ích mà nó đem lại. Hãy cùng tìm hiểu top những trang web học tiếng Nhật miễn phí tốt nhất qua bài viết dưới đây.