Cách sử dụng dấu câu trong tiếng Anh

2023-11-11 09:01:43

Dấu câu là một trong những thành phần quan trong của câu văn giúp đối phương hiểu đúng ý muốn truyền đạt. Vậy cách sử dụng dấu câu trong tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong bài viết hôm nay nhé!

Dấu câu trong tiếng Anh là gì?

Dấu câu trong tiếng Anh gọi là Punctuation hoặc Punctuation mark. Là các kí hiệu chữ viết, được đặt giữa các câu hay các thành phần của câu để làm cho câu được rõ ràng, mạch lạc, bên cạnh đó cũng biểu thị những quan hệ về ngữ pháp. Người dùng có thể dùng các dấu câu để thể hiện kết luận, đánh giá, biểu cảm trong mỗi câu viết của mình.

Cách đọc, viết của các dấu câu trong tiếng Anh

dấu câu trong tiếng anh

Cách đọc, viết của các dấu câu trong tiếng Anh

Tương tự trong tiếng Việt, việc nắm rõ quy luật sử dụng dấu câu trong tiếng Anh cũng rất quan trọng. Sử dụng dấu câu sai có thể khiến câu văn trở nên lủng củng, hay có thể khiến người nghe hiểu sai ý nghĩa bạn muốn truyền đạt.

Dưới đây ban tư vấn Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn sẽ chia sẻ cách đọc và cách viết của các dấu câu trong tiếng Anh:

STT

Tên Dấu

Ký Hiệu

Tiếng Anh

Phiên Âm

1

Dấu chấm

.

Dot

/dɒt/

2

Dấu chấm cuối câu

.

Period

/ˈpɪə.ri.əd/

3

Dấu phẩy

,

Comma

/ˈkɒm.ə/

4

Dấu hai chấm

:

Colon

/ˈkəʊ.lɒn/

5

Dấu chấm phẩy

;

Semicolon

/ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/

6

Dấu 3 chấm

Ellipsis

/iˈlɪp.sɪs/

7

Dấu chấm cảm

!

Exclamation mark

/ek.skləˈmeɪ.ʃən mɑːk/

8

Dấu hỏi

?

Question mark

/ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/

9

Dấu gạch ngang dài

Dash

/dæʃ/

10

Dấu gạch ngang ngắn

Hyphen

/ˈhaɪ.fən/

11

Dấu ngoặc

( )

Parenthesis (hoặc brackets)

/pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/

12

Dấu ngoặc vuông

[ ]

Square brackets

/ˈskweə ˌbræk.ɪts/

13

Dấu phẩy phía trên bên phải

Apostrophe

/əˈpɒs.trə.fi/

14

Dấu trích dẫn đơn

‘ ‘

Single quotation mark

/ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/

15

Dấu trích dẫn kép

” ”

Double quotation marks

/ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/

16

Dấu và

&

Ampersand

/ˈæm.pə.sænd/

17

Dấu mũi tên

Arrow

/ˈær.əʊ/

18

Dấu cộng

+

Plus

/plʌs/

19

Dấu trừ

Minus

/ˈmaɪ.nəs/

Cách sử dụng dấu câu phổ biến trong tiếng Anh

Để giúp các bạn sử dụng dấu câu được chính xác, sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp cách sử dụng của từng dấu câu phổ biến trong tiếng Anh:

Dấu chấm - Dot or Full stop - "."

Đây là dấu câu thông dụng nhất thường mô tả, tường thuật một sự thật và không thể thiếu trong ngữ pháp Tiếng Anh. Chúng được đặt ở cuối dòng khi kết thúc câu hoàn chỉnh.

 • Sử dụng khi kết thúc câu.

Ví dụ: The accessibility of the computer has increased tremendously over the past several years.

 • Sử dụng sau tiên người, địa danh, công ty trong tiếng Anh Mỹ.

Ví dụ: Mr. Tom.

 • Sử dụng dấu chấm làm dấu thập phân.

Ví dụ: $30.22.

Dấu phẩy - Comma - ","

Dấu phẩy là dấu câu trong tiếng Anh có rất nhiều công dụng.

 • Dấu phẩy dùng để liệt kê.

Ví dụ: While I went shopping, I saw John, Tina, and Martin.

 • Dấu phẩy dùng khi phân tách 2 mệnh đề độc lập.

Ví dụ: I went shopping, and I saw John.

 • Dấu phẩy dùng trong các lời hội thoại trực tiếp.

Ví dụ: His mother asked, “What were you doing when I called you yesterday?"

 • Dấu phẩy dùng phân tách các mệnh đề phụ thuộc và các cụm giới từ dài.

Ví dụ: When I went shopping, I saw John.

Ví dụ: Jack, whos retired now, spends a lot of time with his grandchildren.

Dấu chấm than - Exclamation mark - "!"

Dấu chấm than được đặt ở cuối câu để thể hiện sự vui sướng, ngạc nhiên hay khi muốn nhấn mạnh ý nào đó. Trong văn viết dấu chấm than thường bị hạn chế, đặc biệt là văn viết học thuật.

 • Dấu chấm than dùng khi muốn đưa ra mệnh lệnh nào đó.

Ví dụ: Don’t be late again please!

 • Dấu chấm than diễn tả sự ngạc nhiên, vui sướng.

Ví dụ: Wow, you look amazing in the blue dress!

 • Dấu chấm than kết hợp với dấu chấm hỏi để diễn đạt cảm xúc trong văn bản không trang trọng.

Ví dụ: What happened? Stop making noise in class!

 • Dấu chấm than đi kèm với tiếng âm thanh được tạo ra.

Ví dụ: Haizzz! I feel so tired.

Dấu chấm hỏi - Question mark - "?"

dấu câu trong tiếng anh

Cách dùng dấu chấm hỏi trong tiếng Anh thế nào?

Dấu chậm hỏi được dùng khi người nói thắc mắc và mong nhận được câu trả lời từ đối phương.

Ví dụ:

- How long have you been here?

- What are you doing?

- What are they talking about?

Dấu hai chấm - Colon - ":"

Đây là dấu câu trong tiếng Anh được dùng linh hoạt trong văn nói và cả văn viết:

 • Dấu hai chấm dùng để liệt kê danh sách.

Ví dụ: During my career, I have worked for five industries: music, IT, construction, education, and healthcare.

 • Dấu hai chấm dùng khi bắt đầu một lời hội thoại trực tiếp.

Ví dụ: He announced to his friends: “I’m going to study abroad!”

 • Dấu hai chấm dùng giới thiệu, cung cấp thông tin.

Ví dụ: We should choose this one for the following reasons: good quality, catching-eye design, suitable price, best service.

 • Dấu hai chấm để ngăn cách đơn vị thời gian.

Ví dụ: The lesson will start at 06:00 a.m.

Dấu chấm phẩy - Semicolon - ";"

Dấu chấm phẩy trong tiếng Anh đóng vai trò như một liên từ dùng để nối các mệnh đề chính trong câu:

 • Dấu chấm phẩy dùng phân tách hai mệnh đề độc lập.

Ví dụ: John loves studying; he can’t get enough at school.

 • Dấu chấm phẩy phân tách hai nhóm từ có chứa dấu phẩy.

Ví dụ: There are so many universities that I like, such as Harvard, which is in the US; Oxford, which is a British university; and Monash, which is a prominent Australian educational institution.

Dấu gạch nối - Hyphen - "-"

Dấu gạch nối được dùng để liên kết, cụ thể:

 • Dấu gạch nối dùng để liên kết hai từ có vai trò ngang hàng.

Ví dụ: player-coach, actor-directors.

 • Sử dụng dấu gạch nối khi thêm tiền tố vào từ.

Ví dụ: John is her ex-boyfriend.

 • Sử dụng dấu gạch nối khi tạo từ ghép từ nhiều từ nhỏ.

Ví dụ: Will you live in a hi-tech house in the future?

 • Sử dụng dấu gạch nối khi viết số bằng chữ.

Ví dụ: There are fifty-two students in my class.

 • Sử dụng dấu gạch nối khi chia một từ nhảy xuống hai dòng.

Ví dụ: No matter what he tried, he just couldn’t get the novel’s elec-trifying surprise ending out of his head.

Dấu ngoặc kép - Double quotation marks - (" ")

Trong tiếng Anh, dấu ngoặc kép được sử dụng khi muốn trích dẫn muốn câu nào đó:

 • Với tiếng Anh – Mỹ dùng ngoăc kép [“…”] và dấu chấm nằm trong ngoặc kép.

Ví dụ: Lily said, "Next year, I will take a cruise to Alaska with my husband."

 • Với tiếng Anh – Anh dùng ngoặc đơn [‘…’] và dấu chấm nằm ngoài ngoặc.

Ví dụ: Laura wrote, The English people are very nice.

 • Khi trích dẫn là một câu hỏi, dấu hỏi nằm trong ngoặc kép, không dùng dấu chấm cuối câu.

Ví dụ: Lan asked, "Are you feeling ill today?"

 • Lời trích dẫn nằm ở giữa câu.

Ví dụ: The art teacher mentioned that "the students must go to the beach" in order to capture the beauty of the sunset.

Trên đây là những chia sẻ về cách sử dụng dấu câu trong tiếng Anh mà chúng tôi tổng hợp. Mong rằng bài viết hữu ích giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về dấu câu tiếng Anh để học tập được tốt hơn. Chúc các bạn thanh công!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

Góc chia sẻ: Nên học TOEIC hay IELTS ? Sự khác biệt của từng loại chứng chỉ

Hiện nay có hai chứng chỉ ngoại ngữ phổ biến là TOEIC và IELTS đều dùng để đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên, học sinh cùng những người đi làm? Vậy nên học TOEIC hay IELTS? Sự khác việt của từng loại chứng chỉ này như thế nào? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong bài viết này ngay nhé!

Trường âm trong tiếng Nhật là gì?

Trường âm trong tiếng Nhật là một trong những vấn đề quan trọng, điều bất cứ ai có ý định du học hay quan tâm ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản nên biết. Vậy trường âm trong tiếng Nhật là gì? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ đi sâu giải đáp thắc mắc này, hãy cũng theo dõi ngay nhé!

Xin lỗi tiếng Trung nói như thế nào?

Nói xin lỗi tiếng Trung là bài học giao tiếp cơ bản các bạn sẽ cần nắm khi mới học ngôn ngữ Trung. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về xin lỗi tiếng Trung nói như thế nào, hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 dự kiến vào quý IV/2023

Sau khi công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ công bố đề thi minh họa của kỳ thi vào quý IV năm 2023. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm thông tin hữu ích.

Hé Lộ Công Việc Phù Hợp Với Người Hướng Ngoại

Bạn là người hướng ngoại, và bạn đang tìm hiểu về những công việc cho người hướng ngoại? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hé lộ công việc phù hợp với người hướng ngoại lý tưởng nhất, hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Xin lỗi tiếng Hàn nói như thế nào?

Xin lỗi là một trong những từ đầu tiên cần biết khi bắt đầu học tiếng Hàn. Vậy xin lỗi tiếng Hàn nói như thế nào? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ giải thích ngữ cảnh áp dụng cụ thể đến các bạn, hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Ngành Truyền thông đa phương tiện là gì? Ra trường làm gì?

Trong xu hướng các nghề nghiệp hiện nay, ngành Truyền thông đa phương tiện đang vươn lên như một tất yếu. Vậy ngành Truyền thông đa phương tiện là gì? Ra trường làm gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ngành học nay trong bài viết dưới đây ngay nhé!

Công việc làm thêm tại nhà cho sinh viên không cần kinh nghiệm

Hiện nay có nhiều sinh viên muốn tìm được công việc, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu. Vậy nên làm công việc gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về top công việc làm thêm tại nhà cho sinh viên không yêu cầu kinh nghiệm qua bài viết dưới đây ngay nhé!

Thi tốt nghiệp 2025 thí sinh lo giảm cơ hội vào Đại học với 2 môn tự chọn

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây vừa công bố phương án thi, xét công nhận Tốt nghiệp THPT năm 2025 với 2 môn thi bắt buộc và 2 môn thi tự chọn, điều này nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả học sinh lẫn các trường. Tuy nhiên nhiều thí sinh lo khi môn thi giảm thì tổ hợp xét tuyển Đại học cũng giảm.

Ngoại ngữ không còn là môn bắt buộc có làm giảm vai trò của môn học

Sau thông tin về phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, nhiều câu hỏi lo ngại Ngoại ngữ không còn là môn bắt buộc có làm giảm vai trò của môn học được đặt ra. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm thông tin hữu ích.