Cách Chia Động Từ Trong Tiếng Anh

2023-09-23 17:01:59

Chia động từ được ứng dụng rất nhiều trong các bài tập, bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh. Chính vì thế nếu không nắm vững kiến thức bạn sẽ lâm vào tình trạng không hiểu gì. Do dó nếu đang bị hổng kiến thức này thì bạn hãy tham khảo cách chia đông từ trong tiếng Anh qua bài dưới đây do Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn chia sẻ để có thể tiếp cận những bài học phức tạp hơn nhé!

Chia động từ trong tiếng Anh là gì?

cách chia động từ trong tiếng anh

Chia động từ trong tiếng Anh là gì?

Chia động từ trong tiếng Anh là việc bạn biến đổi dạng thức của động từ nguyên thể sao cho nó phù hợp với thì của câu hoặc các thành phần đi trước động từ đó. Có 2 cách chia động từ trong câu:

  • Nếu trong câu có 1 động từ, chia động từ đó theo thì của câu
  • Nếu trong câu có 2 động từ trở lên thì chia động từ sau chủ ngữ theo thì, các động từ khác chia theo dạng.

Cách chia động từ trong tiếng Anh

Chia động từ theo thì

Trong một câu đơn hoặc một mệnh đề gắn với một chủ ngữ thì phải có và chỉ có thể có một động từ chia thì:

Thì quá khứ đơn

Cấu trúc: (+) S + V-ed/P2.

Chia động từ thêm đuôi "ed" hoặc chia theo thể quá khứ.

Ví dụ: I graduated 2 years ago (Tôi đã tốt nghiệp cách đây 2 năm).

Thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc: (+) S + had + PP + O.

Chia động từ theo quá khứ phân từ.

Ví dụ: She hadn’t completed her homework when she went to school (Cô ấy đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình khi cô ấy đi học).

Thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + was/were + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "V-ing".

Ví dụ: I was studying at 3 pm yesterday (Tôi đang học lúc 3 giờ chiều hôm qua).

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + had been + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "V-ing".

Ví dụ: I had been jogging for 3 hours before it rained (Tôi đã chạy bộ 3 giờ trước khi trời đổ mưa).

cách chia động từ trong tiếng anh theo thì

Cách chia động từ trong tiếng Anh theo thì

Thì hiện tại đơn

Cấu trúc: (+) S + V (s/es) + O.

Chia động từ giữ nguyên thể hoặc thêm đuôi "s" hoặc "es".

Ví dụ: The sun rises in the east (Mặt trời mọc ở phía đông).

Thì hiện tại hoàn thành

Cấu trúc: (+) S + have/has + PP + O.

Chia động từ theo dạng quá khứ phân từ.

Ví dụ: I have not returned to my hometown for 4 years (Đã 4 năm rồi tôi không về quê).

Thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + am/is/are + V-ing.

Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: Im playing chess (Tôi đang chơi cờ tướng).

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + have/has + been + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: I have been working here for 3 years (Tôi đã làm việc ở đây được 3 năm).

Thì tương lai đơn

Cấu trúc: (+) S + will/shall + V-inf.

Chia động từ nguyên mẫu không "to".

Ví dụ: I will watch the movie (Tôi sẽ xem phim).

Thì tương lai gần

Cấu trúc: (+) S + am/is/are + going to + V-inf.

Chia động từ nguyễn mẫu không.

Ví dụ: Is she going to learn English? (Cô ấy sẽ đi học tiếng Anh phải không).

Thì tương lai hoàn thành

Cấu trúc: (+) S + shall/will + have + PP.

Chia động từ theo quá khứ phân từ.

Ví dụ: I will have finished my homework this weekend (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào cuối tuần này).

Thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + shall/will + be + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: I will be eating bread from noon tomorrow (Tôi sẽ đanh ăn bánh mì từ trưa mai).

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + shall/will + have been + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: At the end of this month, she will have been learning yoga for 3 months (Cuối tháng này, cô ấy sẽ học yoga được 3 tháng).

Chia động từ theo dạng

Động từ khi không chia thì sẽ chia theo 1 trong 4 dạng sau đây:

- Bare infinitive: Động từ nguyên thể không có to

- To-infinitive: Động từ nguyên thể có to

- V-ing: Động từ thêm đuôi -ing

- Past participle: Động từ ở dạng quá khứ phân từ.

cách chia động từ trong tiếng anh

Chia động từ theo dạng

>>Xem thêm: Danh Động Từ Trong Tiếng Anh

TH 1: chia theo dạng cấu trúc V – O – V

Cấu trúc V – O – V là dạng 2 động từ đứng cách nhau bởi 1 túc từ. Công thức chia động từ ở dạng này sẽ có cấu trúc như sau:

- Nếu verb-1 là make, have (ở dạng sai bảo chủ động) hay let thì verb-2 sẽ ở dạng bare infinitive (động từ nguyên thể không có to).

Ví dụ: I make him go.

- Nếu verb-1 là các động từ chỉ giác quan như watch, feel, hear, see, notice, … thì verb-2 sẽ là V-ing hoặc bare infinitive

Ví dụ: I see him going / go out.

- Nếu cũng gặp cấu trúc có dạng V – O – V nhưng không thuộc một trong 2 trường hợp trên thì ta chia ở dạng to-infinitive.

TH 2: chia theo dạng cấu trúc V – V

Trường hợp 2 là dạng hai động từ đứng liền kề nhau và không có túc từ ở giữa. Cách chia loại này cũng sẽ có 2 trường hợp như sau:

- Nếu verb-1 là: keep, no good, enjoy, look for ward to, permit, can’t stand, avoid, mention, advise, allow, mind, finish, appreciate, imagine, discuss, consider, understand, delay, recommend, no use, suggest, miss, risk, practice, prefer, deny, admit, escape, resist, postpone, prevent, recall, resent, explain, fancy, feel like, tolerate, quit, anticipate, can’t help thì verb-2 sẽ là V-ing.

Ví dụ: He avoids meeting me.

Các trường hợp đặc biệt chia động từ tiếng Anh

Riêng các động từ trong tiếng Anh sau đây vừa có thể đi với to-infinitive, vừa có thể đi với V-ing tuỳ theo ngữ nghĩa và ngữ cảnh của từng trường hợp khác nhau.

1. Go on

- V-ing: Tiếp tục chuyện đang làm.

Ví dụ: After a short rest, the children go on playing (trước đó bọn chúng đã chơi).

- To verb: Tiếp tục làm chuyện khác.

Ví dụ: After finishing the Math problem, we go on to do the English exercises (trước đó làm toán bây giờ làm tiếng Anh).

2. Stop

- V-ing: nghĩa là dừng hành động đó lại.

Ví dụ: I stop eating (tôi ngừng ăn).

- To-infinitive: dừng lại để làm hành động đó.

Ví dụ: I stop to eat (tôi dừng lại để ăn).

2. Regret

- V-ing: hối hận chuyện đã làm

Ví dụ: I regret lending him the book (tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách).

- To-infinitive: lấy làm tiếc để.

Ví dụ: I regret to tell you that… (tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng…).

3. Forget, remember

- V-ing: Nhớ (quên) chuyện đã làm.

Ví dụ: I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngoái).

- To-infinitive: Nhớ (quên) để làm chuyện gì đó.

Ví dụ: Don’t forget to buy me a book (đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé).

4. Try

- V-ing: thử làm gì đó.

Ví dụ: I try eating the cake he makes (tôi thử ăn cái bánh anh ta làm).

- To-infinitive: cố gắng để…

Ví dụ: I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta).

5. Mean

- V-ing: mang ý nghĩa.

Ví dụ: Failure on the exam means having to learn one more year (thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa).

- To-infinitive: dự định.

Ví dụ: I mean to go out (tôi dự định đi chơi).

6. Need

- V-ing: Điều gì đó cần phải làm.

Ví dụ: The shirt needs cleaning (Áo sơ mi cần được làm sạch).

- To V-inf: Cần làm một việc gì đó.

Ví dụ: I need to fix my car (Tôi cần sửa xe của mình).

7. Want

- V-ing: Muốn một điều gì đó.

Ví dụ: I dont want him talking about me (Tôi không muốn anh ấy nói về tôi).

- To V-inf: Muốn làm một việc gì đó.

Ví dụ: I want to go somewhere (Tôi muốn đi đâu đó).

8. Các mẫu khác

- HAVE difficulty /trouble / problem + V-ing.

- WASTE time /money + V-ing.

- KEEP + O + V-ing.

- PREVENT + O + V-ing.

- FIND + O + V-ing.

- CATCH + O + V-ing.

- HAD BETTER + bare infinitive.

9. Các trường hợp to + V-ing

Thông thường to đi với nguyên thể nhưng có một số trường hợp to đi với V-ing (khi ấy to là giới từ). Một vài trường hợp to đi với V-ing thường gặp như: Object to, Be/get used to, Look forward to, Confess to, Accustomed to.

Ngoài các công thức trên ta dùng to infinitive.

Bài viết trên đã cung cấp cho người đọc cách chia động từ trong tiếng Anh vô cùng chính xác và dễ nhớ. Hiện nay, khoa Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn đang tuyển sinh với điều kiện tốt nghiệp THPTQG và đào tạo trong vòng 3 năm. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc tư học và muốn có định hướng đúng đắn trong tương lai với ngành Ngôn ngữ Anh thì hãy nhanh tay đăng ký để trở thành Sicer nhé!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

Động Từ Trong Tiếng Anh

Động từ được xem là linh hồn gắn kết và mô phỏng điều xảy ra giữa một sự vật, hiện tượng với người hay vật khác. Cùng tìm hiểu chi tiết về động từ trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé!

Những Câu Slogan Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Người ta thường dùng slogan để tạo ra động lực cho bản thân trong học tập, công việc và cuộc sống. Hãy cùng tham khảo tổng hợp những câu slogan tiếng Anh hay nhất ngay dưới đây nhé!

Top 5 Sách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Không Thể Bỏ Qua

Bạn đang mất căn bản tiếng Anh, hãy lựa chọn ngay cho mình một cuốn sách cung cấp kiến thức và có thể định hướng quá trình chinh phục mục tiêu của bạn. Cùng tham khảo top 5 sách học tiếng Anh không thể bỏ qua ngay dưới đây nhé!

Cấu Trúc Và Cách Dùng Của So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

So sánh nhất là một cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh. Đây là phần ngữ pháp mà bất cứ ai học và sử dụng tiếng Anh đều cần phải nắm vững. Hãy cùng tìm hiểu cấu trúc và cách dùng của so sánh nhất trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé!

Các Câu Hỏi Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Trong Cuộc Sống

Thông Thạo Các Câu Hỏi Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Hàng Ngày Sẽ Giúp Bạn Tự Tin Khi Trò Chuyện Với Người Bản Xứ. Bài Viết Dưới Đây Sẽ Tổng Hợp Các Câu Hỏi Tiếng Anh Thông Dụng Trong Cuộc Sống. Bạn Cùng Tham Khảo Nhé!

Cách Viết CV Tiếng Anh Chuẩn Và Ấn Tượng Nhất

Một chiếc CV xịn sò chính là công cụ hữu hiệu giúp bạn PR bản thân với nhà tuyển dụng. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu cách viết CV tiếng Anh chuẩn nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng Hợp Những Lời Chúc Bằng Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Bạn lo lắng không biết nên chúc bằng tiếng Anh thế nào cho ý nghĩa và phù hợp? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những lời chúc bằng tiếng Anh theo chủ đề giúp bạn "bỏ túi" những lời chúc dùng dịp nào cũng hợp lý nhé!

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân dưới đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích mỗi khi bạn muốn đăng một status lên Facebook hay muốn tìm ra một phương châm sống của bản thân. Vậy chúng ta cùng tham khảo qua bài viết phía dưới nhé!

Các Loại Giới Từ Trong Tiếng Anh

Giới từ là một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh vô cùng quan trọng và xuất hiện phổ biến trong các đề thi tiếng Anh. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về các loại giới từ trong tiếng Anh để nằm lòng chủ điểm ngữ pháp cơ bản này nhé!

Những Từ Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Nhất Mọi Thời Đại

Những từ tiếng Anh hay và ý nghĩa trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn khám phá một khía cạnh hoàn toàn mới, vô cùng xinh đẹp và thú vị của tiếng Anh. Đây chính là cách học từ vựng tiếng Anh thú vị dành cho bạn.