Cách Chia Động Từ Trong Tiếng Anh

2024-04-25 12:01:27

Chia động từ được ứng dụng rất nhiều trong các bài tập, bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh. Chính vì thế nếu không nắm vững kiến thức bạn sẽ lâm vào tình trạng không hiểu gì. Do dó nếu đang bị hổng kiến thức này thì bạn hãy tham khảo cách chia đông từ trong tiếng Anh qua bài dưới đây do Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn chia sẻ để có thể tiếp cận những bài học phức tạp hơn nhé!

Chia động từ trong tiếng Anh là gì?

Chia động từ trong tiếng Anh là việc bạn biến đổi dạng thức của động từ nguyên thể sao cho nó phù hợp với thì của câu hoặc các thành phần đi trước động từ đó. Có 2 cách chia động từ trong câu:

  • Nếu trong câu có 1 động từ, chia động từ đó theo thì của câu
  • Nếu trong câu có 2 động từ trở lên thì chia động từ sau chủ ngữ theo thì, các động từ khác chia theo dạng.
cách chia động từ trong tiếng anh

Chia động từ trong tiếng Anh là gì?

Cách chia động từ trong tiếng Anh

Chia động từ theo thì

Trong một câu đơn hoặc một mệnh đề gắn với một chủ ngữ thì phải có và chỉ có thể có một động từ chia thì:

1. Thì quá khứ đơn

Cấu trúc: (+) S + V-ed/P2.

Chia động từ thêm đuôi "ed" hoặc chia theo thể quá khứ.

Ví dụ: I graduated 2 years ago (Tôi đã tốt nghiệp cách đây 2 năm).

2. Thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc: (+) S + had + PP + O.

Chia động từ theo quá khứ phân từ.

Ví dụ: She hadn’t completed her homework when she went to school (Cô ấy đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình khi cô ấy đi học).

3. Thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + was/were + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "V-ing".

Ví dụ: I was studying at 3 pm yesterday (Tôi đang học lúc 3 giờ chiều hôm qua).

4. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + had been + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "V-ing".

Ví dụ: I had been jogging for 3 hours before it rained (Tôi đã chạy bộ 3 giờ trước khi trời đổ mưa).

cách chia động từ trong tiếng anh theo thì

Cách chia động từ trong tiếng Anh theo thì

5. Thì hiện tại đơn

Cấu trúc: (+) S + V (s/es) + O.

Chia động từ giữ nguyên thể hoặc thêm đuôi "s" hoặc "es".

Ví dụ: The sun rises in the east (Mặt trời mọc ở phía đông).

6. Thì hiện tại hoàn thành

Cấu trúc: (+) S + have/has + PP + O.

Chia động từ theo dạng quá khứ phân từ.

Ví dụ: I have not returned to my hometown for 4 years (Đã 4 năm rồi tôi không về quê).

7. Thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + am/is/are + V-ing.

Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: I m playing chess (Tôi đang chơi cờ tướng).

8. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + have/has + been + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: I have been working here for 3 years (Tôi đã làm việc ở đây được 3 năm).

9. Thì tương lai đơn

Cấu trúc: (+) S + will/shall + V-inf.

Chia động từ nguyên mẫu không "to".

Ví dụ: I will watch the movie (Tôi sẽ xem phim).

10. Thì tương lai gần

Cấu trúc: (+) S + am/is/are + going to + V-inf.

Chia động từ nguyễn mẫu không.

Ví dụ: Is she going to learn English? (Cô ấy sẽ đi học tiếng Anh phải không).

11. Thì tương lai hoàn thành

Cấu trúc: (+) S + shall/will + have + PP.

Chia động từ theo quá khứ phân từ.

Ví dụ: I will have finished my homework this weekend (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào cuối tuần này).

12. Thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + shall/will + be + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: I will be eating bread from noon tomorrow (Tôi sẽ đanh ăn bánh mì từ trưa mai).

13. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc: (+) S + shall/will + have been + V-ing + O.

Chia động từ thêm đuôi "ing".

Ví dụ: At the end of this month, she will have been learning yoga for 3 months (Cuối tháng này, cô ấy sẽ học yoga được 3 tháng).

Chia động từ theo dạng

Động từ khi không chia thì sẽ chia theo 1 trong 4 dạng sau đây:

- Bare infinitive: Động từ nguyên thể không có to

- To-infinitive: Động từ nguyên thể có to

- V-ing: Động từ thêm đuôi -ing

- Past participle: Động từ ở dạng quá khứ phân từ.

cách chia động từ trong tiếng anh

Chia động từ theo dạng

>>Xem thêm: Danh Động Từ Trong Tiếng Anh

TH 1: Chia theo dạng cấu trúc V – O – V

Cấu trúc V – O – V là dạng 2 động từ đứng cách nhau bởi 1 túc từ. Công thức chia động từ ở dạng này sẽ có cấu trúc như sau:

- Nếu verb-1 là make, have (ở dạng sai bảo chủ động) hay let thì verb-2 sẽ ở dạng bare infinitive (động từ nguyên thể không có to).

Ví dụ: I make him go.

- Nếu verb-1 là các động từ chỉ giác quan như watch, feel, hear, see, notice, … thì verb-2 sẽ là V-ing hoặc bare infinitive

Ví dụ: I see him going / go out.

- Nếu cũng gặp cấu trúc có dạng V – O – V nhưng không thuộc một trong 2 trường hợp trên thì ta chia ở dạng to-infinitive.

TH 2: Chia theo dạng cấu trúc V – V

Trường hợp 2 là dạng hai động từ đứng liền kề nhau và không có túc từ ở giữa. Cách chia loại này cũng sẽ có 2 trường hợp như sau:

- Nếu verb-1 là: keep, no good, enjoy, look for ward to, permit, can’t stand, avoid, mention, advise, allow, mind, finish, appreciate, imagine, discuss, consider, understand, delay, recommend, no use, suggest, miss, risk, practice, prefer, deny, admit, escape, resist, postpone, prevent, recall, resent, explain, fancy, feel like, tolerate, quit, anticipate, can’t help thì verb-2 sẽ là V-ing.

Ví dụ: He avoids meeting me.

Các trường hợp đặc biệt chia động từ tiếng Anh

Riêng các động từ trong tiếng Anh sau đây vừa có thể đi với to-infinitive, vừa có thể đi với V-ing tuỳ theo ngữ nghĩa và ngữ cảnh của từng trường hợp khác nhau.

1. Go on

- V-ing: Tiếp tục chuyện đang làm.

Ví dụ: After a short rest, the children go on playing (trước đó bọn chúng đã chơi).

- To verb: Tiếp tục làm chuyện khác.

Ví dụ: After finishing the Math problem, we go on to do the English exercises (trước đó làm toán bây giờ làm tiếng Anh).

2. Stop

- V-ing: nghĩa là dừng hành động đó lại.

Ví dụ: I stop eating (tôi ngừng ăn).

- To-infinitive: dừng lại để làm hành động đó.

Ví dụ: I stop to eat (tôi dừng lại để ăn).

2. Regret

- V-ing: hối hận chuyện đã làm

Ví dụ: I regret lending him the book (tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách).

- To-infinitive: lấy làm tiếc để.

Ví dụ: I regret to tell you that… (tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng…).

3. Forget, remember

- V-ing: Nhớ (quên) chuyện đã làm.

Ví dụ: I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngoái).

- To-infinitive: Nhớ (quên) để làm chuyện gì đó.

Ví dụ: Don’t forget to buy me a book (đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé).

4. Try

- V-ing: thử làm gì đó.

Ví dụ: I try eating the cake he makes (tôi thử ăn cái bánh anh ta làm).

- To-infinitive: cố gắng để…

Ví dụ: I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta).

5. Mean

- V-ing: mang ý nghĩa.

Ví dụ: Failure on the exam means having to learn one more year (thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa).

- To-infinitive: dự định.

Ví dụ: I mean to go out (tôi dự định đi chơi).

6. Need

- V-ing: Điều gì đó cần phải làm.

Ví dụ: The shirt needs cleaning (Áo sơ mi cần được làm sạch).

- To V-inf: Cần làm một việc gì đó.

Ví dụ: I need to fix my car (Tôi cần sửa xe của mình).

7. Want

- V-ing: Muốn một điều gì đó.

Ví dụ: I dont want him talking about me (Tôi không muốn anh ấy nói về tôi).

- To V-inf: Muốn làm một việc gì đó.

Ví dụ: I want to go somewhere (Tôi muốn đi đâu đó).

8. Các mẫu khác

- HAVE difficulty /trouble / problem + V-ing.

- WASTE time /money + V-ing.

- KEEP + O + V-ing.

- PREVENT + O + V-ing.

- FIND + O + V-ing.

- CATCH + O + V-ing.

- HAD BETTER + bare infinitive.

9. Các trường hợp to + V-ing

Thông thường to đi với nguyên thể nhưng có một số trường hợp to đi với V-ing (khi ấy to là giới từ). Một vài trường hợp to đi với V-ing thường gặp như: Object to, Be/get used to, Look forward to, Confess to, Accustomed to.

Ngoài các công thức trên ta dùng to infinitive.

Bài viết trên đã cung cấp cho người đọc cách chia động từ trong tiếng Anh vô cùng chính xác và dễ nhớ. Hiện nay, khoa Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn đang tuyển sinh với điều kiện tốt nghiệp THPTQG và đào tạo trong vòng 3 năm. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc tư học và muốn có định hướng đúng đắn trong tương lai với ngành Ngôn ngữ Anh thì hãy nhanh tay đăng ký để trở thành Sicer nhé!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

[Góc giải đáp] Nên học Ngôn ngữ Anh hay Sư phạm Anh?

Trong thời đại toàn câu hóa, ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh là hai ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm. Vậy nên học Ngôn ngữ Anh hay Sư phạm Anh? Hai ngành có gì khác nhau? Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành học và có lựa chọn phù hợp, dưới đây chúng tôi sẽ phân tích, giúp bạn giải tỏa nỗi băn khoăn, cùng theo dõi ngay nhé!

Hình Thức Xét Tuyển Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tại SIC

Ngôn ngữ Anh mang lại rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ có mong muốn làm việc tại môi trường kinh tế hội nhập với các doanh nghiệp đến từ nước ngoài. Hiện nay, có rất nhiều trường đào tạo ngành ngôn ngữ “hot” này. Hãy cùng tham khảo hình thức xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh và các ưu đãi dành cho tân sinh viên khi nhập học tại SIC ở bên dưới nhé!

Học ngành Ngôn ngữ Anh làm giáo viên được không?

Trong tình hình kinh tế hội nhập mở cửa, việc làm trái ngành học không còn quá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, khi theo học ngành Ngôn ngữ Anh, câu hỏi “Học Ngôn ngữ Anh có làm giáo viên được không?” đang là vẫn đề thắc mắc khá lớn của sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải đáp toàn bộ thắc mắc của các bạn!

Bật mí: Những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh

Trong xu thế hội nhập toàn cầu như hiện nay, việc học thêm các ngôn ngữ khác đặc biệt là tiếng Anh sẽ tạo thêm nhiều sự tự do hơn khi lựa chọn công việc của mỗi người. Tuy nhiên, rất nhiều bạn trẻ vẫn chưa biết cách học tiếng Anh như thế nào cho thật hiệu quả. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh cho sinh viên năm nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Top Các Trường Xét Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tốt Nhất Năm 2024

Có những trường nào xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh? Dưới đây là top các trường xét học bạ ngành ngôn ngữ Anh tốt nhất 2024 để các sỹ tử có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.

[Tư vấn thắc mắc] Có nên học ngành Ngôn ngữ Anh không?

Trong thời buổi kinh tế phát triển như hiện nay, thành thạo ngôn ngữ Anh sẽ giúp bạn có cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai. Chính vì thế, ngành Ngôn ngữ Anh đã trở thành ngành học siêu hấp dẫn được các bạn trẻ săn đón nhiều nhất. Vậy liệu có nên học ngành Ngôn ngữ Anh không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết phía dưới nhé!

Danh sách các trường đào tạo Ngôn ngữ Anh học phí thấp nhất 2024

Học phí ngành Ngôn ngữ Anh là nội dung quan tâm của hầu hết học sinh và các bậc phụ huynh có con dự định theo học ngành này. Vậy, đâu là các trường đào tạo Ngôn ngữ Anh học phí thấp? Cụ thể, học phí hàng tháng hay mỗi tín chỉ bao nhiêu tiền? Chúng ta hãy cùng tìm lời giải đáp qua bài viết dưới đây.

Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Anh Năm 2024 Là Bao Nhiêu?

Ngành Ngôn ngữ Anh là ngành học tiềm năng thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký theo học. Vậy điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh các trường cao đẳng là bao nhiêu? Chúng ta cùng tìm hiểu về “Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn (SIC)” để giải đáp thắc mắc trên nhé!

Mục Tiêu Đào Tạo Và Triển Vọng Nghề Nghiệp Sau Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tiếng Anh

Ngành Ngôn ngữ Anh nằm trong Top ngành Hot nhất hiện nay bởi triển vọng nghề nghiệp tốt, cơ hội ra trường lương cao. Cao đẳng Quốc Tế Sài Gòn là trường chuyên đào tạo hệ cao đẳng tiếng Anh với đầu ra đáp ứng tốt mọi yêu cầu đang ngày càng cao của thị trường lao động. 

Lợi Thế Khi Học Cao Đẳng Ngôn Ngữ Anh Tại SIC

Ngành học Ngôn ngữ Anh ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều học sinh lựa chọn theo học. Vậy khi theo học Cao đẳng Ngôn ngữ Anh tại trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn, các em sẽ đạt được những thành tựu gì và cơ hội việc làm như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay!