Các khối thi Đại học và tổ hợp môn thi tương ứng 2024

2024-05-04 10:53:24

Việc chọn lựa khối thi trước kỳ thi THPT khiến quý phụ huynh cùng học sinh đều băn khoăn lo lắng. Nhằm giúp các bạn học sinh xem xét năng lực, định hướng được khối thi phù hợp, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thông tin các khối thi Đại học và tổ hợp môn xét tuyển tương ứng, hãy cùng theo dõi!

Tổng hợp các khối thi Đại học, Cao đẳng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện thi tất cả 5 bài bao gồm 3 bài thi độc lập là Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Các khối thi Đại học hiện nay tổng cộng có 12 khối thi, gồm:

 • Khối A
 • Khối B
 • Khối C
 • Khối D
 • Khối H
 • Khối K
 • Khối M
 • Khối N
 • Khối R
 • Khối S
 • Khối T
 • Khối V
các khối thi đại học

Tổng hợp các khối thi Đại học, Cao đẳng

Tất cả các khối thi này lại được chia thành nhiều khối khác nhau theo các tổ hợp môn thi xét tuyển Đại học. Các bạn thí sinh cần nắm rõ để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nào!

Các tổ hợp môn thi Đại học, Cao đẳng

Mã tổ hợp môn của khối A

Khối A bao gồm 18 tổ hợp môn xét tuyển, chủ yếu nhóm khối được sử dụng xét tuyển vào các trường thiện hướng kỹ thuật, công nghệ thông tin, tài chính, truyền thông….

Các tổ hợp môn xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng của khối A gồm có:

 • A00: Toán học, Vật lý, Hóa học
 • A01: Toán học, Vật lý, Tiếng anh
 • A02: Toán học, Vật lý, Sinh học
 • A03: Toán học, Vật lý, Lịch sử
 • A04: Toán học, Vật lý, Địa lý
 • A05: Toán học, Hóa học, Lịch sử
 • A06: Toán học, Hóa học, Địa lý
 • A07: Toán học, Lịch sử, Địa lý
 • A08: Toán học, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • A09: Toán học, Địa lý, Giáo dục công dân
 • A10: Toán học, Vật lý, Giáo dục công dân
 • A11: Toán học, Hóa học, Giáo dục công dân
 • A12: Toán học, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
 • A14: Toán học, Khoa học tự nhiên, Địa lý
 • A15: Toán học, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân
 • A16: Toán học, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
 • A17: Toán học, Vật lý, Khoa học xã hội
 • A18: Toán học, Hoá học, Khoa học xã hội

Mã tổ hợp môn của khối B

Khối B được đang được chia ra 7 khối và có số lượng thi sinh đăng ký dự thi cao. Vậy khối B gồm những môn nào? Các tổ hợp môn thi Đại học mới nhất của khối B cụ thể gồm:

 • B00: Toán học, Hóa học, Sinh học
 • B01: Toán học, Sinh học, Lịch sử
 • B02: Toán học, Sinh học, Địa lý
 • B03: Toán học, Sinh học, Ngữ văn
 • B04: Toán học, Sinh học, Giáo dục công dân
 • B05: Toán học, Sinh học, Khoa học xã hội
 • B08: Toán học, Sinh học, Tiếng anh

Mã tổ hợp môn của khối C

Trước đây theo khối C mọi người thường chỉ nghĩ đến các nhóm ngành cho khối khoa học xã hội như sư phạm, du lịch,… Tuy nhiên, hiện giờ điều đó không còn đúng nữa, bởi khối C mở rộng như khối C01, C02, C03,…. có thể dùng để xét vào các ngành công nghệ kỹ thuật.

Các nhóm tổ hợp xét tuyển khối C bao gồm:

 • C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • C01: Ngữ văn, Toán học, Vật lý
 • C02: Ngữ văn, Toán học, Hóa học
 • C03: Ngữ văn, Toán học, Lịch sử
 • C04: Ngữ văn, Toán học, Địa lý
 • C05: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học
 • C06: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học
 • C07: Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử
 • C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
 • C09: Ngữ văn, Vật lý, Địa lý
 • C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
 • C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
 • C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa lý
 • C14: Ngữ văn, Toán học, Giáo dục công dân
 • C15: Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội
 • C16: Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân
 • C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
 • C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân

Mã tổ hợp môn của khối D

Nhóm tổ hợp của khối D đang là tổ hợp môn thi nhiều nhất. Khối D có thể sử dụng để xét tuyển vào nhiều ngành học khác nhau.

Tổ hợp xét tuyển của khối D gồm:

 • D01: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Pháp
 • D04: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Trung
 • D05: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Đức
 • D06: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Nhật
 • D07: Toán học, Hóa học, Tiếng Anh
 • D08: Toán học, Sinh học, Tiếng Anh
 • D09: Toán học, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10: Toán học, Địa lý, Tiếng Anh
 • D11: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh
 • D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • D16: Toán học, Địa lý, Tiếng Đức
 • D17: Toán học, Địa lý, Tiếng Nga
 • D18: Toán học, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D19: Toán học, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D20: Toán học, Địa lý, Tiếng Trung
 • D21: Toán học, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22: Toán học, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23: Toán học, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25: Toán học, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26: Toán học, Vật lý, Tiếng Đức
 • D27: Toán học, Vật lý, Tiếng Nga
 • D28: Toán học, Vật lý, Tiếng Nhật
 • D29: Toán học, Vật lý, Tiếng Pháp
 • D30: Toán học, Vật lý, Tiếng Trung
 • D31: Toán học, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32: Toán học, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33: Toán học, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34: Toán học, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35: Toán học, Sinh học, Tiếng Trung
 • D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức
 • D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga
 • D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung
 • D52: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Nga
 • D54: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Pháp
 • D55: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • D84: Toán học, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85: Toán học, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86: Toán học, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87: Toán học, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88: Toán học, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D90: Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91: Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D92: Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D93: Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D94: Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D95: Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D96: Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D97: Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D98: Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D99: Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
các khối thi đại học

Các tổ hợp môn thi Đại học, Cao đẳng

Mã tổ hợp môn của khối H

Đây là nhóm khối thi chuyên dành cho các thí sinh có năng khiếu hội họa. Các tổ hợp môn khối H gồm có:

 • H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
 • H01: Toán học, Ngữ văn, Vẽ
 • H02: Toán học, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
 • H03: Toán học, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
 • H04: Toán học, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
 • H05: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
 • H06: Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
 • H07: Toán học, Hình họa, Trang trí
 • H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật.

Mã tổ hợp môn của khối K

 • K01: Toán học, Tiếng Anh, Tin học.

Mã tổ hợp môn của khối M

 • M00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
 • M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
 • M02: Toán học, Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện), Năng khiếu 2 (đọc diễn cảm)
 • M03: Ngữ văn, Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện), Năng khiếu 2 (đọc diễn cảm)
 • M04: Toán học, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa
 • M09: Toán học, Năng khiếu Mầm non 1( kể chuyện, hát), Năng khiếu Mầm non 2 (Đọc diễn cảm)
 • M10: Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện)
 • M11: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • M13: Toán học, Sinh học, Năng khiếu
 • M14: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán học
 • M15: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
 • M16: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
 • M17: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
 • M18: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán học
 • M19: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
 • M20: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
 • M21: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
 • M22: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán học
 • M23: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
 • M24: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
 • M25: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử.

Mã tổ hợp môn của khối N

 • N00: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
 • N01: Ngữ văn, xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật
 • N02: Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
 • N03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
 • N04: Ngữ văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
 • N05: Ngữ văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
 • N06: Ngữ văn, Ghi âm - xướng âm, chuyên môn
 • N07: Ngữ văn, Ghi âm - xướng âm, chuyên môn
 • N08: Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
 • N09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề - chỉ huy tại chỗ.

Mã tổ hợp môn của khối R

 • R00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
 • R01: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 • R02: Ngữ văn, Toán học, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
 • R03: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
 • R04: Ngữ văn, Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu kiến thức văn hóa - xã hội - nghệ thuật
 • R05: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông.

Mã tổ hợp môn của khối S

 • S00: Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
 • S01: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2.

Mã tổ hợp môn của khối T

 • T00: Toán học, Sinh học, Năng khiếu TDTT
 • T01: Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
 • T02: Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT
 • T03: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu TDTT
 • T04: Toán học, Vật lý, Năng khiếu TDTT
 • T05: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu.

Mã tổ hợp môn của khối V

 • V00: Toán học, Vật lý, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 • V01: Toán học, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
 • V02: Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh
 • V03: Vẽ MT, Toán, Hóa
 • V05: Ngữ văn, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
 • V06: Toán học, Địa lý, Vẽ mỹ thuật
 • V07: Toán học, Tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
 • V08: Toán học, Tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
 • V09: Toán học, Tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
 • V10: Toán học, Tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
 • V11: Toán học, Tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật.

Trên đây là thông tin về các khối thi Đại học, Cao đẳng và các mã tổ hợp môn thi tương ứng mà Ban tư vấn Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn tổng hợp lại. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc, giúp các bạn nắm được chính xác mã tổ hợp của các khối thi để đưa ra lựa chọn cho tương lai của bản thân.

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

Phương án thi tốt nghiệp THPT được định hướng phù hợp với chương trình dạy học mới

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để lấy ý kiến rộng rãi. Được nhận định là phương án phù hợp với cách thiết kế môn học của chương trình mới, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều ý kiến băn khoăn và nhiều đóng góp được đưa ra cho dự thảo mới này.

Quy định mới về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi

Các trường Đại học bắt đầu công bố thông tin quy định mới về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi năm 2024 theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Bên cạnh đó, một số trường Đại học đặc thù cũng có thêm những quy định riêng trong xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Bí kíp ôn thi tốt nghiệp nắm chắc điểm giỏi môn Lịch sử

Môn Lịch sử luôn là nỗi trăn trở của rất nhiều học sinh. Phải làm sao để ôn tập tốt và đạt điểm cao ở bộ môn này? Dưới đây là những gợi ý của giáo viên Lịch sử về cách học tập, ôn luyện và làm bài giúp thí sinh đạt điểm 9,10 môn thi này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Trường hợp nào thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2024?

Những trường hợp nào thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2024? Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ giúp các bạn nắm rõ thông tin này một cách chính xác và đầy đủ nhất, hãy cùng theo dõi nhé!

Cơ Hội Việc Làm Cực Lớn Cho Sinh Viên Ngành Ngôn Ngữ Và Du Lịch Sau Dịch Covid19

Ngành ngôn ngữ và du lịch được xem là ngành nghề đang trên đà phát triển nhanh chóng. Đây cũng chính là một trong những ngành nghề thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ trong những năm trở lại đây và hiện tại đang là ngành nghề khát nhân lực lành nghề. 

Chính thức: Bộ GD – ĐT Công Bố Lịch Thi Tốt Nghiệp THPT 2022

Bộ Giáo dục – Đào tạo quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 vào các ngày 7/7, 8/7 và 9/7 theo phương thức như năm 2021.

Giải Đáp Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Xét Tuyển Tại SIC

Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn (SIC) là ngôi trường có chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế được nhiều thí sinh quan tâm lựa chọn đặt chân sau khi kết thúc cấp 3. Những ngày qua, trường đã nhận được khá nhiều các câu hỏi từ các em học sinh, các bậc phụ huynh về tuyển sinh năm 2024 của nhà trường. Hãy cùng giải đáp các vấn đề thí sinh đặc biệt quan tâm trong đợt tuyển sinh tại SIC như ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu cùng phương thức tuyển sinh,… qua bài viết bên dưới đây nhé!

Nếu thi rớt tốt nghiệp THPT có bằng cấp 3 không?

Nếu thi rớt tốt nghiệp THPT có bằng cấp 3 không? Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ giúp các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích trong mùa tuyển sinh 2024 tới đây, hãy cùng theo dõi nhé!

Tuyển sinh 2024: Thí sinh có thể trúng tuyển nhiều Đại học với 6 điểm học bạ

Theo thông báo tuyển sinh của một số trường Đại học, thí sinh chỉ cần có học bạ từ 6 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ giúp các bạn nắm rõ thông tin này một cách chính xác và đầy đủ nhất, hãy cùng theo dõi nhé!

Các ngành Sư phạm được miễn học phí mới nhất 2024

Sư phạm là một trong những ngành học được nhiều người các bạn trẻ lựa chọn hiện nay. Tuy nhiên cũng có nhiều bạn băn khoăn ngành Sư phạm có được miễn học phí không? Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ giúp các bạn nắm rõ thông tin các ngành Sư phạm được miễn học phí 2024, hãy cùng theo dõi nhé!