Mã trường: CDD

Hotline:

0961.696.606 - 0971.777.450                    

Trang chủ > Thư viện tài liệu > Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng

Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng

2020-12-24 16:44:35 lượt xem: 127 Người viết: Nguyễn Thị Lý

Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng

Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp Ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng.

 

>>> Cụ thể như sau: Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng

CÁC TIN KHÁC

BÌNH LUẬN

0961.696.606