Mã trường: CDD

Hotline:

0961.696.606 - 0971.777.450                    

Trang chủ > Thư viện tài liệu > Tài liệu Học tập và Giảng dạy một số môn học chung trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Chính quy

Tài liệu Học tập và Giảng dạy một số môn học chung trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Chính quy

2020-12-25 12:31:06 lượt xem: 132 Người viết: Nguyễn Thị Lý

Tài liệu Học tập và Giảng dạy một số môn học chung trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Chính quy

Tài liệu Học tập và Giảng dạy một số môn học chung trong chương trình đào tạo

hệ Cao đẳng Chính quy

 

>>> Tài liệu học tập và giảng dạy môn: Giáo dục Quốc phòng

>>> Tài liệu học tập và giảng dạy môn: Tin học

>>> Tài liệu học tập và giảng dạy môn: Giáo dục thể chất

>>> Tài liệu học tập và giảng dạy môn: Pháp Luật

>>> Tài liệu học tập và giảng dạy môn: Chính trị

>>> Tài liệu học tập và giảng dạy môn: Tiếng Anh

CÁC TIN KHÁC

BÌNH LUẬN

0961.696.606