Mã trường: CDD

Hotline:

0961.696.606 - 0971.777.450                    

Trang chủ > Thư viện tài liệu > Thông tư Chương trình môn học Giáo dục chính trị trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng

Thông tư Chương trình môn học Giáo dục chính trị trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng

2020-12-24 11:11:00 lượt xem: 114 Người viết: Nguyễn Thị Lý

Thông tư Chương trình môn học Giáo dục chính trị trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng

Thông tư Chương trình môn học Giáo dục chính trị trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp Ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành chương trình học môn Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo hệ Trung Cấp, Cao Đẳng.

 

>>> Xem cụ thể tại đây: Chương trình học môn học Giáo dục chính trị hệ TC-CĐ

CÁC TIN KHÁC

BÌNH LUẬN

0961.696.606