Mã trường: CDD

Hotline:

0961.696.606 - 0971.777.450                    

Trang chủ > Thư viện tài liệu > Thông tư Ban hành quy chế công tác Học sinh, sinh viên trong các trường Trung cấp, Cao đẳng

Thông tư Ban hành quy chế công tác Học sinh, sinh viên trong các trường Trung cấp, Cao đẳng

2020-12-23 17:46:56 lượt xem: 149 Người viết: Nguyễn Thị Lý

Thông tư Ban hành quy chế công tác Học sinh, sinh viên trong các trường Trung cấp, Cao đẳng

Thông tư Ban hành quy chế công tác Học sinh, sinh viên

trong các trường Trung cấp, Cao đẳng

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp Ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục Nghề nghiệp.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chế công tác Học sinh, sinh viên trong trường Trung cấp, Cao đẳng.

>>> Cụ thể như sau: Quy chế công tác HS-SV trong các trường TC-CĐ

CÁC TIN KHÁC

BÌNH LUẬN

0961.696.606