Mã trường: CDD

Hotline:

0961.696.606 - 0971.777.450                    

Trang chủ > Thư viện tài liệu > Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, theo niên chế hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận Tốt nghiệp

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, theo niên chế hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận Tốt nghiệp

2020-12-24 10:56:53 lượt xem: 143 Người viết: Nguyễn Thị Lý

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, theo niên chế hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận Tốt nghiệp

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng theo niên chế hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận Tốt nghiệp

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp Ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương pháp tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

 

>>> Xem cụ thể tại đây: Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo hệ TC-CĐ

CÁC TIN KHÁC

BÌNH LUẬN

0961.696.606