Đến với

trang đăng ký xét tuyển của Trường
Cao Đẳng Quốc Tế Sài Gòn

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Trong vòng 48 giờ kể từ sau khi đăng ký thành công,

Ban tư vấn tuyển sinh sẽ liên lạc xác nhận lại thông tin đăng ký của thí sinh.